Države članice prihvatile prijedlog Komisije za odobrenje glifosata na još pet godina

Države članice danas su na žalbenom odboru ipak prihvatile prijedlog Europske komisije i glasovale za obnovu dozvole korištenja glifosata u Europskoj uniji na još pet godina. Zastupnik Zelenih/ESS-a Davor Škrlec smatra kako ovaj potez ne ide u korist građana Europske unije koji su protekle dvije godine žestoko zagovarali njegovo ukidanje.

“Unatoč tome što je Europski parlament u nedavno usvojenoj rezoluciji pozvao na djelomičnu zabranu glifosata u nepoljoprivredne svrhe i postupni prestanak njegova korištenja do 2022. godine, danas su nažalost pojedine države članice redom, Njemačka, Poljska, Rumunjska i Bugarska, promijenile svoje mišljenje i glasovale u korist produljenja dozvole za glifosat, čime se zadovoljila kvalificirana većina. U kampanji koju su Zeleni/ESS u Europskom parlamentu provodili protekle dvije godine uspjeli smo utjecati na izmjenu prvotnog prijedloga Komisije da se iz 15 godina dozvola za glifosat na kraju odobri na pet godina. Države članice trebaju ponovno procijeniti sva odobrenja herbicida koji sadrže glifosat kao aktivnu tvar u skladu s novim uvjetima koji su navedeni u prihvaćenom prijedlogu. Mi ćemo i dalje nastaviti svoju borbu protiv korištenja opasnih pesticida u korist zdravlja naših građana, životinja i okoliša kako bismo uspješno napravili tranziciju prema održivom poljoprivrednom modelu u EU.“ – rekao je Škrlec.

Države koje su glasovale za: Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Mađarska, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Države koje su glasovale protiv: Belgija, Grčka, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Luksemburg, Malta, Austrija

Države koje su ostale suzdržane: Portugal