Eko eko

Funkcija aplikacije ‘Eko eko’ je davanje kreativnih ideja kako preraditi/reciklirati predmet koji bi inače bacili; ovo bi bio način da se od njega napravi nešto novo i tako ta stvar ponovno dolazi u uporabu.

Funkcioniranje aplikacije ‘Eko eko’ je jednostavno i moguće u svega tri koraka. Na početnom zaslonu aplikacije najprije se prikažu vrste materijala (papir, plastika, staklo, metal, tekstil i ostalo), te je tako prvi korak odabir materijala od kojeg je napravljen predmet koji želimo reciklirati. Nakon toga na zaslonu će se otvoriti niz projekata prerade predmeta od odabranog materijala. Kada odaberemo projekt, otvara se uputa za izradu. Ta uputa uključuje fotografiju, te tekstualni oblik uputstva. Dodatna funkcija koja sve olakšava je da možemo sami upisati predmet koji želimo reciklirati kliknemo li na sličicu povećela koja bi se nalazila u gornjem desnom kutu.

ekoeko2

Na primjeru bi to izgledalo ovako: materijal koji smo odabrali je staklo. U sljedećem koraku otvaraju se fotografije staklene ogrlice, vaza napravljenih od žarulja i slično. Odaberemo li prvi projekt (ogrlica od stakla), otvara se slika staklene ogrlice, te naputci kako to napraviti. Primjer kako se koristi dodatna funkcija bio bi da kod kuće imamo stare novine koje želimo reciklirati. Tada bi samo bilo potrebno upisati ‘novine’ kliknuvši na povećalo i otvorili bi nam se projekti što sve možemo izraditi od starog novinskog papira.

 Članovi tima:
Iva Nevistić
Anamarija Garbin
Enes Nahić
Patricija Lara Peršin

Povratak na kategoriju INOVACIJA