Energetska politika Hrvatske vraća nas na početak 20. stoljeća

Sudjelujući u raspravi o europskoj strategiji energetske sigurnosti na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, zastupnik ORaH-a Davor Škrlec osvrnuo se na trenutnu situaciju u Hrvatskoj i potrebu za dosljednim mjerama koje će potaknuti razvoj održive energetske politike.

“Ako želimo biti lideri u borbi protiv klimatskih promjena, i tako osigurati tehnološku kompetitivnost Europske unije, ako želimo smanjiti makroekonomski deficit Europske unije zbog uvoza fosilnih goriva, koji iznosi milijardu eura dnevno, potrebno je energetsku politiku Europske unije mijenjati u održivu energetsku politiku koja će potaknuti razvoj novih goriva za uspješnu zamjenu uvoznih fosilnih goriva, koja će potaknuti razvoj Smart Grid tehnologija, politiku koja će kroz obnovljive izvore i energetsku učinkovitost omogućiti građanima aktivnu participaciju u dekarbonizaciji društva.” – rekao je zastupnik Škrlec u svom govoru na plenarnoj sjednici.

Zastupnik ORaH-a dodaje kako nam umjesto toga politika nudi energetsku sigurnost koja u Hrvatskoj potiče istraživanje i eksploataciju nafte u Jadranu, gradnju termoelektrana na ugljen, te nas vraća na početak 20. stoljeća, a trebala bi nam osigurati upravo ono za što se deklarativno zalaže – sigurnu, čistu i jeftinu domaću energiju iz obnovljivih izvora energije i ulaganje u energetsku učinkovitost, sve što će zaposliti građane i osigurati održivi razvoj Hrvatske.