Energija: novi cilj od 32% iz obnovljivih izvora do 2030. godine dogovor Europskog parlamenta i Vijeća EU-a

Novi ambiciozni ciljevi Europske unije za obnovljive izvore energije, uključujući potporu proizvodnji i potrošnji vlastite energije te pitanje biogoriva, dogovoreni su u pregovorima između Parlamenta i Vijeća 13. lipnja.

Parlament i Vijeće privremeno su se dogovorili o udjelu energije iz obnovljivih izvora od najmanje 32% bruto konačne potrošnje Unije do 2030. godine, s klauzulom za reviziju do 2023. godine.

  • 32% obvezujući cilj EU-a za obnovljive izvore do 2030. godine
  • čišći transport temeljen na održivijim biogorivima
  • nove mjere za potporu proizvodnji i potrošnji vlastite energije

Čišći transport, veća upotreba druge generacije biogoriva

Najmanji udio od 14% goriva za transportne svrhe mora doći iz obnovljivih izvora do 2030. godine. Posebno:

  • biogoriva prve generacije, temeljena na usjevima, moraju biti ograničena na razinu iz 2020. godine (s dodatnim 1%) i ni u kojem slučaju ne smiju prelaziti 7% ukupne potrošnje cestovnog i željezničkog prijevoza;
  • udio naprednih biogoriva i bioplina mora biti najmanje 1% do 2025. godine i najmanje 3,5% do 2030. godine.

Zabrana palminog ulja

Biogoriva iz usjeva za uzgoj hrane, poput palminog ulja, koje imaju visoku “neizravnu promjenu uporabe zemljišta” (ILUC, tj. mijenjanje kako se koristi zemlja na kojoj se ne uzgajaju usjevi, kao što su travnjaci i šume, s negativnim utjecajem na emisije CO2), trebaju biti ukinuta kroz proces certificiranja za niska ILUC biogoriva, koji će biti postavljen.

Era proizvodnje i potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora

Prema privremenom sporazumu, države članice moraju osigurati da potrošač u EU ima pravo postati proizvođač i potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora, koji može:

  • generirati obnovljivu energiju za vlastitu potrošnju, pohraniti i prodati višak proizvodnje;
  • ugraditi i upravljati sustavima za skladištenje električne energije u kombinaciji s postrojenjima koja proizvode obnovljivu električnu energiju za vlastitu potrošnju, bez odgovornosti za bilo kakvu dvostruku naplatu;
  • ne smije biti podvrgnuto nikakvoj naknadi ili naknadi za vlastitu energiju do 2026. godine, s određenim ograničenim izuzećima koja su predviđena nakon toga;
  • primati naknadu za vlastitu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora koja ulazi u mrežu;
  • pridružiti se zajednicama obnovljivih izvora energije kako bi integrirao vlastitu potrošnju u prijelaz na čišću energiju.

Čisti i digitalni sektor grijanja/hlađenja

Privremeni sporazum predstavlja pod-cilj indikativnog 1,3% godišnjeg povećanja obnovljivih izvora energije u postrojenjima za grijanje i hlađenje, računajući na razdoblje od 5 godina počevši od 2021. godine.

Države članice moraju osigurati da informacije o energetskoj učinkovitosti i udio obnovljivih izvora energije u svojim sustavima daljinskog grijanja i hlađenja pružaju krajnjim potrošačima na pristupačan način. Kupci sustava za daljinsko grijanje ili hlađenje koji nisu učinkoviti smiju raskinuti svoje ugovore kako bi sami proizvodili grijanje ili hlađenje iz obnovljivih izvora energije.

Sljedeći koraci

Privremeni sporazum sada treba odobrenje ministara koji sjede u Vijeću EU-a i zastupnika u Europskom parlamentu. Kada se to postigne, zakon stupa na snagu 20 dana nakon datuma objavljivanja u Službenom listu Europske unije. Zemlje članice morat će uključiti nove elemente Direktive u nacionalna zakonodavstva do 30. lipnja 2021.

Izvor: Europski parlament