EU želi uvesti pravedniju cestovnu naknadu za sva vozila

Europski parlament je danas u svom prvom čitanju s 398 glasova za, 179 protiv i 32 suzdržana usvojio nacrt izmjene Direktive o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila. Prije nego započnu pregovori s Vijećem o konačnom tekstu i primjeni novih pravila, Vijeće ministara EU-a također mora usvojiti svoje stajalište.

Direktivom 1999/62/EZ utvrđuje se pravni okvir za naplatu upotrebe određenih cesta za teška teretna vozila. Postojeća Direktiva obuhvaća samo teška teretna vozila, no Komisija predlaže proširenje pravnog okvira na sva teška vozila, odnosno autobuse, te laka vozila, odnosno osobne automobile i kombije.

Autobusi, automobili i kombiji ne daju dovoljan doprinos preko cestovnih naknada, iako ta vozila čine znatan udio prometne aktivnosti i odgovorna su za velik dio učinka na uobičajeno trošenje infrastrukture. Kako bi se osiguralo da se svim vozilima naplaćuje pravedna naknada na temelju stvarnog korištenja cesta i zagađenja kojeg stvaraju, države članice obračunavat će cestarinu na temelju prijeđene udaljenosti umjesto vinjeta koje se plaćaju po vremenskoj osnovi.

Nova pravila će od 2023. vrijediti za teška teretna vozila i velike kombije za prijevoz roba (iznad 2,4 tone), a od 2027. i za lakša vozila za prijevoz tereta, kombije, minibuseve i osobna vozila.

Naplata po principu “zagađivač plaća”

– U svrhu učinkovitije primjene načela “korisnik plaća“ i “zagađivač plaća”, traži se postupno ukidanje vinjeta jer one ne odražavaju stvarnu upotrebu cesta i potiče da u razdoblju za koje ste platili vozite više. S druge strane, cestarine na temelju udaljenosti razmjerne su uporabi cesta i s pomoću njih se bolje provode načela “onečišćivač plaća” i “korisnik plaća”, rekao je zastupnik Davor Škrlec.

Izmjenom Direktive želi se potaknuti promicanje financijski i okolišno održivog cestovnog prijevoza, što znači da učinkovito i pravedno određivanje cijena cestovnih naknada može pridonijeti naporima EU-a u pogledu smanjenja emisija CO2 i bržem prelasku na čistu mobilnost s nultom stopom emisija.

Jako je važno da države članice uspostave pravedan sustav naknada kojim se ne kažnjavaju korisnici osobnih automobila koji su zbog svojeg prebivališta u ruralnom, teško dostupnom ili izoliranom području prisiljeni redovito se koristiti cestama ceste koje podliježu naknadama. U okviru politike teritorijalnog razvoja, države članice trebale bi korisnicima s navedenih područja naplaćivati niže naknade. Također, države članice bi trebale što brže primjenjivati snižene cestarine i korisničke naknade vozilima s nultim emisijama kako bi se potakla upotreba najčišćih i najučinkovitijih vozila.