Europska građanska inicijativa protiv glifosata prikupila potrebnih milijun potpisa!

Europska građanska inicijativa (ECI) pokrenuta početkom ove godine prikupila je potrebnih milijun potpisa građana Europske unije koji pozivaju Europsku komisiju da državama članicama predloži zabranu glifosata, provede reformu postupka odobravanja pesticida i da na razini EU-a utvrdi obvezne ciljeve smanjenja upotrebe pesticida. Zastupnik Zelenih/ESS-a i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta, Davor Škrlec, pozdravlja uspjeh europske građanske inicijative i smatra kako je to dobar put da Komisija konačno zabrani ponovnu autorizaciju glifosata na tržištu EU-a koja istječe krajem ove godine.

Što se događa nakon što se za građansku inicijativu prikupi jedan milijun potpisa?

“Europska komisija mora staviti zdravlje građana na prvo mjesto, zabraniti glifosat i poljoprivrednicima u Europskoj uniji dati na raspolaganje pesticide niskog rizika. Zeleni u Europskom parlamentu već duže vremena provode kampanju protiv glifosata zato što on predstavlja niz prijetnji ljudskom zdravlju, biljkama i životinjama. Sada kad je građanska inicijativa protiv glifosata prikupila milijun potpisa građana diljem EU-a, Komisija će pažljivo ispitati inicijativu i u roku od tri mjeseca nakon primitka inicijative sastat će se s organizatorima kako bi detaljno objasnili pitanja potaknuta inicijativom. Organizatori će imati priliku predstaviti svoju inicijativu na javnom saslušanju u Europskom parlamentu, a Komisija će u službenom odgovoru objasniti koje će mjere predložiti kao odgovor na građansku inicijativu te razloge poduzimanja ili nepoduzimanja mjera.” – rekao je Škrlec.

Komisija nije dužna podnijeti zakonodavni prijedlog na temelju inicijative. Ako Komisija odluči podnijeti zakonodavni prijedlog, pokrenut će se redovni zakonodavni postupak: Komisijin prijedlog podnosi se zakonodavcu (u pravilu Europskom parlamentu i Vijeću, a u nekim slučajevima samo Vijeću) te, ako bude prihvaćen, prijedlog stupa na snagu.

POTPIŠI PETICIJU PROTIV GLIFOSATA: https://stopglyphosate.org/