Europska komisija pokreće savez “Circular Plastics Alliance” kako bi potaknula tržište reciklirane plastike u Europi

Europska komisija je u utorak, 11. prosinca, pokrenula savez ključnih dionika industrije koji pokrivaju cijeli lanac vrijednosti plastičnih masa, kao dio trajnih nastojanja da se smanji onečišćenje plastikom, poveća udio reciklirane plastike i potaknu inovacije na tržištu.

U pozadini napora Komisije da pomogne ubrzati tranziciju Europe prema kružnoj ekonomiji, savez pod nazivom “Circular Plastics Alliance” nastojati će poboljšati ekonomiju i kvalitetu recikliranja plastike u Europi. Savez će posebno ojačati usklađenost ponude i potražnje za recikliranom plastikom što je identificirano kao glavna zapreka dobrom funkcioniranju tržišta reciklirane plastike EU-a. Ovom novom inicijativom Komisija želi pridonijeti cilju postizanja najmanje 10 milijuna tona reciklirane plastike u novim proizvodima na tržištu EU-a do 2025. godine, kako je navedeno u europskoj strategiji za plastiku.

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans, nadležan za održivi razvoj, izjavio je: “Nužna je bliska suradnja unutar i između svih veza u lancu vrijednosti plastičnih masa ako želimo postići da gospodarenje plastikom bude u skladu s kružnom ekonomijom i osigurati da reciklirana plastika pronađe put do novih proizvoda, umjesto da završi na odlagalištima ili spalionicama. Savez ima za cilj olakšati ovu suradnju, zasnovanu na obvezama koje je plastična industrija već napravila i poticanje još ambicioznijih akcija. Europa je već sada predvodnik u tome i Europa će biti prva koja će iskoristiti prednosti. To je najbolji način za pokazati svijetu da je gospodarenje plastikom u skladu s kružnom ekonomijom dobro za oboje, poslovanje gospodarskih subjekata i okoliš.”

Povodom pokretanja Saveza, potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen, nadležan za poslove, rast, investicije i konkurentnost, izjavio je: “Europska industrija je očigledno već sada predana većoj održivosti plastike s obzirom na obećanja koja su podnijeli Komisiji. Gospodarski subjekti razumiju da je ovo prilika za inovacije i da postanu globalni predvodnici u novoj tehnologiji i materijalima u skladu s logikom koncepta kružne ekonomije. Platforma koju danas postavljamo poticat će suradnju i dijalog između tržišnih operatora, kako na strani ponude tako i na strani potražnje, kako bismo zajedno mogli izgraditi tržište koje je funkcionalno za recikliranu plastiku.”

Savez će biti platforma na visokoj razini koja okuplja ključne dionike u industriji i koja pokriva cijeli lanac vrijednosti plastičnih masa – od sakupljača otpada do primarnih proizvođača i poslovnih subjekata koji se bave reciklažom do pretvarača, vlasnika robnih marki i trgovaca – uključujući pakiranje, građevinski i automobilski sektor.

Savez će provoditi tri glavna operativna cilja:

Poticanje kratkoročnih, dobrovoljnih i koordiniranih aktivnosti i ulaganja ključnih dionika iz industrije. Njihove akcije i investicije mogu obuhvatiti odvojeno prikupljanje plastičnog otpada; usklađeno izvješćivanje o stopama prikupljanja i recikliranja; ulaganja u postrojenja za sortiranje i recikliranje i dobrovoljnih standarda na ‘dizajnu za lakše recikliranje’ plastičnih proizvoda. Poboljšanje ekonomije i kvalitete plastike reciklirane u Europi doprinijet će postizanju cilja od 10 milijuna tona do 2025. godine. Također, vlasti u državama članicama bi trebale imati aktivnu ulogu u tome.

Izvještavanje o preprekama koje mogu sputati dionike u njihovim naporima da u potpunosti ostvare svoja obećanja i postignu ciljeve postavljene za 2025. godinu. Neke od prepreka koje su već identificirane uključuju nedostatnu infrastrukturu, nedostatan pristup financijskim sredstvima i nedostatke u standardizaciji.

Praćenje postignutog napretka prema više reciklirane plastike u Europi. Praćenje bi trebalo pomoći u identificiranju praznina u opskrbi i potražnji za različitim recikliranim plastičnim materijalima. Paralelno će se poticati nove dobrovoljne obveze.

Sljedeći koraci

Europska komisija će pozvati ključne dionike industrije da se pridruže Savezu, posebice iz sektora koji imaju najveću potražnju za plastikom u Europi, kao što su pakiranje, građevinarstvo i automobilska industrija. Također će se pristupiti i drugim sektorima od kojih će se tražiti njihov doprinos kao dijela lanca vrijednosti plastičnih masa. Prvi sastanak Saveza organizirat će se u sklopu Dana industrije EU-a, 5. veljače 2019. godine. Niz operativnih sastanaka o ključnim temama koje je Savez odredio na svom prvom sastanku trajat će od ožujka do svibnja 2019. godine.

Zainteresirane strane mogu se obratiti za dodatne informacije: GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu

Pozadina

U prosincu 2015. godine Junckerova Komisija usvojila je ambiciozan novi paket o kružnom gospodarstvu kako bi pomogla europskim tvrtkama i potrošačima da naprave prijelaz na jaču i kružnu ekonomiju u kojoj se resursi koriste na održiviji način. Paket pridonosi širokim političkim prioritetima tako što rješava problem klimatskih promjena i zaštite okoliša, istovremeno potičući stvaranje novih radnih mjesta, gospodarski rast, ulaganja i socijalnu pravičnost. Priredio ga je glavni projektni tim, pod zajedničkim vodstvom prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa i potpredsjednika Jyrkija Katainena s bliskim sudjelovanjem povjerenika Karmenua Velle i Elżbiete Bieńkowske. Puno drugih povjerenika je također bilo uključeno u pripremu novog paketa o kružnom gospodarstvu, te su pomogli u identificiranju najučinkovitijih alata koji pokrivaju širok raspon političkih područja.

Europska komisija je u siječnju 2018. godine usvojila je prvu europsku strategiju za plastiku kao dio tranzicije prema kružnoj ekonomiji. Ona će štititi okoliš od plastičnog onečišćenja istodobno potičući rast i inovacije, pretvarajući izazov u pozitivan program za budućnost Europe. Prema novim planovima, sva plastična pakiranja na tržištu EU-a bit će reciklirana do 2030. godine, potrošnja plastike za jednokratnu upotrebu bit će smanjena i namjerna uporaba mikroplastike bit će ograničena.

U okviru ove strategije o plastici, Komisija je pokrenula kampanju u kojoj poziva zainteresirane strane da prijave svoja obećanja na dobrovoljnoj bazi kako bi potaknuli povećanje količine reciklirane plastike i trenutno se procjenjuju primljena obećanja od strane industrije. Preliminarna analiza ukazuje da bi do 2025. godine moglo biti isporučeno najmanje 10 milijuna tona reciklirane plastike ako se obećanja u potpunosti ispune. Međutim, na strani potražnje očekuje se samo 5 milijuna tona, što pokazuje da će biti potrebne dodatne aktivnosti kako bi se postigao cilj dobrog funkcioniranja tržišta EU-a za recikliranu plastiku.

Izvor: Europska komisija