Europski sud presudio u korist zdravlja, transparentnosti i okoliša

Europski sud (ECJ) odlučio je da Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) mora objaviti sve studije o rizicima za nastanak raka koje možemo povezati s glifosatom. Sud se složio s argumentima Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a o postojanju javnog interesa za transparentnost koji nadilazi tvrdnje poput Monsantovih i Cheminovih kako se studije o rizicima za rak, koje se koriste u procesu odobravanja glifosata, ne mogu objaviti zbog zaštite komercijalnih interesa kompanija.  

U navedenom sudskom slučaju, zastupnici Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu žalili su se u svibnju 2017. godine zbog neobjavljenih dokumenata na osnovu kojih se vrši postupak odobravanja pesticida. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) prethodno je izjavila da je glifosat klasificirala kao nekancerogen na temelju neobjavljenih studija, uključujući i onih Monsantovih.

Zastupnik Zelenih i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta, Davor Škrlec, komentira:

“Ova odluka je prekretnica i pobjeda za sve one koji zagovaraju veću transparentnost u procesu donošenja odluka na razini EU-a. Sud je jasno dao do znanja da u ovom slučaju tajnost u zaštiti poslovnih interesa nije opravdana. EFSA sada mora objaviti izvješća agrokemijskih divova o toksičnosti svojih proizvoda, kako bi znanstvenici i javnost mogli procijeniti opasnosti koje ti pesticidi predstavljaju za ljudsko zdravlje i okoliš. Od sada će javnost i nezavisni znanstvenici moći vidjeti kako agrokemijska industrija kreira vlastita izvješća o sigurnosti svojih proizvoda koja su potrebna za proces autorizacije istih kao što je to bio slučaj kod glifosata. Zahvaljujući objavljivanju svih dostupnih studija u budućnosti, nezavisni znanstvenici će moći provjeriti znanstvene zaključke o procjeni pesticida. Od izuzetne je važnosti da imamo regulatorni sustav koji djeluje u interesu zdravlja ljudi, bioraznolikosti i okoliša, a ne u interesu kompanija.“