GMO se vratio i opasniji je nego prije!

Genetski modificirani organizmi u Europskoj uniji podvrgnuti su posebnim propisima. Prije odobrenja za kultivaciju ili uporabu u hrani ili hrani za životinje, moraju proći procjenu utjecaja na zdravlje i okoliš od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), a zatim trebaju biti pojedinačno odobreni od strane određenog odbora i konačno, biti jasno označeni kao GMO proizvodi. Uz sve nedostatke ovakve regulacije, ona ipak omogućuje poljoprivrednicima i potrošačima donošenje informiranih odluka. Agro-industrija nije zadovoljna ovakvom situacijom i traži načine kako bi preokrenula stvari u svoju korist. Posljednjih nekoliko godina svjedočimo razvoju novih biotehnologija koje omogućuju manipulaciju genomom biljaka, životinja, bakterija i ljudskih bića. Oni se obično nazivaju “novim tehnikama uzgoja” (NBT), termin koji su stvorile agencije za odnose s javnošću kako bi zamaglile razliku između konvencionalnog uzgoja i tih novih biotehnologija i kako bi se izbjeglo njihovo svrstavanje u područje EU propisa o GMO-ima. Nemojte se dati prevariti – ove nove biotehnološke metode rade na isti način kao i starije GM tehnike. U brošuri Zelenih/ESS-a objašnjeno je što su NBT, kakve rizike predstavljaju i zašto njihovi proizvodi trebaju biti službeno prepoznati kao GMO.

PDF BROŠURA – DOWNLOAD LINK

LIVE STREAM KONFERENCIJA ZA MEDIJEhttps://www.greens-efa.eu/en/article/event/monsanto-papers-and-falsified-science/