Hrvatska u Bruxellesu glasovala protiv prijedloga Komisije za obnovu glifosata na period od 10 godina

Na današnjem sastanku u Bruxellesu prijedlog Europske komisije o produljenju dozvole za glifosat u Europskoj uniji na još 10 godina nije uspio pridobiti dovoljnu podršku država članica.

U početnom krugu glasovanja na Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu 16 država članica glasovalo je za obnovu (Bugarska, Danska, Češka, Estonija, Irska, Španjolska, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Finska i Ujedinjena Kraljevina), što nije bilo dovoljno za prikupljanje kvalificirane većine koja mora uključivati 65% građana EU-a. Njemačka i Portugal ostale se suzdržane dok su Belgija, Grčka, Hrvatska, Francuska, Italija, Luksemburg, Malta, Austrija, Slovenija i Švedska glasovale protiv obnove dozvole za glifosat. Ovakav ishod glasovanja potaknuo je Europsku komisiju da odmah krene u pregovare s državama članicama o kraćem razdoblju obnove kontroverznog herbicida, međutim i dalje neuspješno.

Zastupnik Davor Škrlec smatra kako je na ovakvu odluku utjecalo jučerašnje usvajanje rezolucije Europskog parlamenta o prigovoru na produljenje dozvole za glifosat u Europskoj uniji.

“Ovo je velika pobjeda političke grupacije Zelenih/ESS-a koji unatrag dvije godine provode kampanju protiv glifosata i pozivaju Europsku komisiju i države članice da uzmu u obzir zdravstvene i okolišne rizike od upotrebe glifosata, najčešće korištene aktivne tvari u proizvodima za uklanjanje korova koju je Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) Svjetske zdravstvene organizacije 2015. godine proglasila kancerogenom za životinje i vjerojatno kancerogenom za ljude. Neobvezujućom rezolucijom jučer smo pozvali Europsku komisiju da ne produljuje dozvolu za kontroverzni herbicid na još 10 godina, već da poduzme sve potrebne mjere za postupnim prestankom korištenja potencijalno kancerogenog glifosata do 2022. godine kada ćemo prihvatiti već dostupne alternative toksičnim herbicidima koje su održive i sigurnije za zdravlje ljudi i životinja. Pregovori se nastavljaju, stoga moramo nastaviti vršiti pritisak na pojedine države članice da zauzmu stav protiv glifosata. Drago mi je da je Hrvatska prepoznala važnost ove odluke i uzela sve objektivne činjenice u obzir te u konačnici glasovala protiv. Sljedeći datum sastanka Komisije i država članica je nepoznat, ali sigurno će biti vrlo brzo imajući na umu kako dozvola za glifosat u Europskoj uniji istječe 31. prosinca.” – rekao je Škrlec.