Kada će građani Slavonije prestati biti žrtve prekograničnog zagađenja zraka?

Zastupnik ORaH-a Davor Škrlec danas je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu održao govor o važnom problemu u Hrvatskoj koji stvara ozbiljne i teške posljedice na okoliš i zdravlje građana. Odgovornost za ovu neizdrživu situaciju nalazi se u rafineriji u Bosanskom Brodu, u susjednoj Bosni i Hercegovini.

“Građanke i građani Slavonskog Broda svakodnevne su žrtve prekograničnog zagađenja zraka spomenute rafinerije u vlasništvu ruske kompanije ‘Zarubežneft’. Mjerna stanica u Slavonskom Brodu bilježi visoke koncentracije nekoliko onečišćujućih tvari koje dovode u rizik zdravlje građana istočnog dijela Hrvatske i zagađuju njen okoliš. Tijekom posljednjih mjeseci je u čak 12 dana zabilježena višestruko veća koncentracija sumporovodika (H2S)”, objašnjava Škrlec.

S obzirom na to da Bosna i Hercegovina još uvijek nije ratificirala sporazum s Europskom unijom, zastupnik Škrlec smatra kako je politički pritisak jedini način djelovanja.

“Potrebna su konkretna rješenja. Ključno je što prije smanjiti emisije onečišćujućih tvari koja traju već duže vrijeme. Jednakost svih građana EU-a i osiguravanje zdravog i održivog okoliša potrebnog za zdrav i kvalitetan život svih građana treba biti vrhovna vrijednost europskih institucija, ali i motivacija za snažnije i svrhovito djelovanje u rješavanju ovog ozbiljnog europskog problema”, rekao je zastupnik.

Zastupnik Škrlec već je u dva navrata u Europskom parlamentu ukazao na postojanje prekograničnog zagađenja zraka. Tijekom srpnja ove godine na sjednici Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, upozorio je na ovaj ekološki problem talijanskog ministra za okoliš, zaštitu prirodnih resursa i mora, Gian Lucu Galettija. Osim toga, u rujnu je uputio pisano pitanje za konkretno rješavanje spomenutog zagađenja Europskoj komisiji i Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku.