Komisija nudi smjernice za stvaranje energije iz otpada i surađuje s EIB-om na poticanju ulaganja

Godinu dana nakon donošenja Paketa o kružnoj ekonomiji, Europska komisija poduzela je daljnje mjere uspostavljanjem platforme za financiranje s Europskom investicijskom bankom (EIB) kako bi povezala ulagače i inovatore te je izdala smjernice državama članicama o stvaranju energije iz otpada i predložila ciljano poboljšanje zakonodavstva o određenim opasnim tvarima u električnoj i elektroničkoj opremi.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans, zadužen za održivi razvoj, izjavio je kako je izgradnja kružne ekonomije za Europu i dalje ključni prioritet Komisije. “Ostvarili smo dobar napredak i planiramo nove inicijative u 2017. Uspostavili smo ciklus dizajna, proizvodnje, potrošnje i gospodarenja otpadom, a time smo stvorili zeleno i konkurentno kružno gospodarstvo u Europi.” – rekao je Timmermans.

Potpredsjednik EIB-a Jonathan Taylor, odgovoran za financiranje projekata iz područja okoliša, klimatske politike i kružnoga gospodarstva, komentirao je kako Europska investicijska banka sa zadovoljstvom udružuje stručnost i financijsku potporu s Europskom komisijom jer smatra da je kružna ekonomija ključna za poništavanje učinka klimatskih promjena, održivije iskorištavanje ograničenih resursa naše planete te doprinos rastu Europe. “Kako bismo ubrzali taj prelazak, i dalje ćemo savjetovati i sve više ulagati u inovativne poslovne modele za kružno gospodarstvo i nove tehnologije, kao i tradicionalnije projekte u pogledu učinkovitosti resursa.  Nova platforma za financijsku potporu kružnoga gospodarstva bit će ključan alat za podizanje svijesti i financiranja projekata kružnoga gospodarstva.” – rekao je Taylor.

Na temelju zamaha koji je stvorio plan ulaganja za Europu – u okviru tog plana do kraja 2016. već su pokrenuta ulaganja vrijedna 164 milijarde eura – platformom za financiranje kružne ekonomije poboljšat će se poveznice između postojećih instrumenata, kao što su Europski fond za strateška ulaganja (EFSI) i program InnovFin, a možda će se razviti i novi financijski instrumenti za projekte kružnoga gospodarstva. U okviru platforme povezat će se Komisija, EIB, nacionalne razvojne banke, institucijski ulagači i drugi dionici te time podignuti svijest o mogućnostima ulaganja u kružno gospodarstvo, promicati najbolje prakse među potencijalnim promotorima, analizirati projekti i njihove financijske potrebe te osigurati savjeti o strukturiranju i financiranju ulaganja.

Obavljenom Komunikacijom Komisije o ulozi procesa stvaranja energije iz otpada u kružnom gospodarstvu maksimalno će se naglasiti prednosti tog malog ali inovativnog elementa nacionalne kombinacije izvora energije. Njome se državama članicama daju smjernice za ostvarivanje prave ravnoteže kapaciteta stvaranja energije iz otpada, a ističe se i uloga hijerarhije otpada, u okviru koje se mogućnosti gospodarenja otpadom rangiraju prema održivosti, a glavni je prioritet sprječavanje nastanka otpada i njegovo recikliranje. Ona pridonosi optimiziranju doprinosa država članica energetskoj uniji te iskorištavanju mogućnosti za prekogranično partnerstvo gdje je to prikladno i sukladno ekološkim ciljevima.

Paket koji je Komisija danas donijela sadržava i prijedlog za ažuriranje zakonodavstva kako bi se ograničila uporaba određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS). U prijedlogu se promiče zamjena opasnih materijala kako bi recikliranje komponenti postalo profitabilnije. Predloženim promjenama dodatno se potiču aktivnosti na tržištu rabljenom robom (npr. preprodaja) te popravak električne i elektroničke opreme. Procjenjuje se da će se tim mjerama spriječiti nastanak više od 3000 tona opasnog otpada godišnje u EU-u te uštedjeti energija i sirovine. Samo u sektoru zdravstva može se uštedjeti otprilike 170 milijuna eura na troškovima zdravstvene skrbi.

Naposljetku, u izvješću o napretku od prošle godine Komisija navodi ključne mjere u područjima kao što su otpad, ekološki dizajn i organska gnojiva te u vezi s pitanjima bacanja hrane, jamstva za potrošačku robu, inovacija i ulaganja. Načela su kružnoga gospodarstva postupno integrirana u najbolje prakse u industriji, zelenu javnu nabavu, uporabu sredstava kohezijske politike te novim inicijativama u sektorima građevinarstva i voda. Kako bi se na terenu ostvario prelazak na kružno gospodarstvo, Komisija ujedno poziva Europski parlament i Vijeće da nastave postupak donošenja prijedloga zakona o otpadu u skladu sa Zajedničkom izjavom o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017.. Komisija će ove godine nastaviti djelovanje u okviru akcijskog plana za kružno gospodarstvo prijedlozima za strategiju o plastici, okvirom za nadzor kružnoga gospodarstva i prijedlogom za promicanje recikliranja vode.

Više informacija

Europska komisija 2. prosinca 2015. donijela je ambiciozni paket o kružnom gospodarstvu. Paket se sastoji od akcijskog plana EU-a s mjerama kojima je obuhvaćen cijeli ciklus razvoja proizvoda: od dizajna, nabave sirovina, proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina.

Prelazak na gospodarstvo s više obilježja kružnoga gospodarstva donosi velike prilike za Europu i njezine građane. To je važan dio naših napora za moderniziranje i pretvorbu europskoga gospodarstva kako bi ono postalo održivije. Taj se prelazak temelji na čvrstoj poslovnoj logici koja poduzećima omogućuje znatne gospodarske dobitke i povećanje konkurentnosti. Time se ostvaruju važne uštede energije i pogodnosti za okoliš. Stvaraju se radna mjesta na lokalnoj razini i prilike za socijalnu integraciju. Prelazak je na takvo gospodarstvo usko povezan s ključnim prioritetima EU-a u pogledu radnih mjesta i rasta, ulaganja, socijalnog programa i industrijskih inovacija.

Dodatne informacije

Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo

Izvješće o provedbi

Komunikacija o stvaranju energije iz otpada

Direktiva RoHS

Paket za čistu energiju

Komunikacija o planu rada za ekološki dizajn za razdoblje 2016. – 2019.

Protokol EU-a za postupanje s građevinskim otpadom i otpadom od rušenja

Prijedlog Uredbe o stavljanju gnojidbenih proizvoda na raspolaganje na tržištu [poveznica]

Zelena javna nabava

EIB u kružnom gospodarstvu