Komisija pita građane žele li ukinuti polugodišnje pomicanje sata u EU

Komisija se obvezala da će od 4. srpnja do 16. kolovoza 2018. prikupiti mišljenja europskih građana, dionika i država članica o mogućim promjenama ljetnog računanja vremena u Europskoj uniji.  

Zbog brojnih zahtjeva građana, Europskog parlamenta i određenih država članica EU-a, Komisija je odlučila ispitati funkcioniranje ljetnog računanja vremena u EU-u i procijeniti treba li ga mijenjati. U tom kontekstu Komisiju zanimaju mišljenja europskih građana, dionika i država članica o ljetnom računanju vremena u Europskoj uniji i o njegovim mogućim promjenama.

Internetski upitnik dostupan je na hrvatskom jeziku. Ispunjavanje upitnika možete u svakom trenutku prekinuti i nastaviti kasnije. Kad odgovorite na sva pitanja, možete preuzeti primjerak ispunjenog upitnika. Možete i priložiti popratne dokumente, kao što su dokumenti sa stajalištem, ili ih poslati na adresu e-pošte za kontakt. Primljeni odgovori bit će objavljeni na internetskoj stranici Komisije. Ako ispitanik ne pristane na objavu osobnih podataka, odgovori će se objaviti anonimno.

Prikaz upitnika

Više informacija možete saznati na stranicama Europske komisije.

Podsjetimo, zastupnici u Europskom parlamentu su u veljači ove godine raspravljali o potrebi ukidanja polugodišnjeg pomicanja sata i usvojenom rezolucijom pozvali Komisiju da pristupi temeljitoj analizi Direktive 2000/84/EZ od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena i, ukoliko je potrebno, izradi prijedlog za njenu reviziju.

Zastupnik Davor Škrlec, kao član radne skupine sastavljene od pojedinih zastupnika iz svih osam političkih grupacija Europskog parlamenta iz različitih država članica, zalaže se za ukidanje polugodišnjeg pomicanja sata jer smatra kako je ta praksa zastarjela i ide na štetu građanima. Podsjetimo, tijekom listopada 2016. godine njegov ured proveo je istraživanje treba li takvu praksu zadržati ili prekinuti u Hrvatskoj, pri čemu se 85% ispitanika izjasnilo kako je potrebno ukinuti ljetno i zimsko računanje vremena navodeći štetne razloge poput zdravstvenih tegoba, problema u prometu i poteškoća pri izvršavanju svakodnevnih obaveza.

“Ovo je sada prilika za građane da se izjasne jesu li za ukidanje polugodišnjeg pomicanja sata u Europskoj uniji i žele li pritom zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena. U svrhu bolje regulacije, potrebno je ukinuti ili mijenjati zakone koji nemaju željeni učinak ili su čak štetni za mnoge građane. Brojne studije, uključujući i studiju koju je dao izraditi Europski parlament u listopadu prošle godine, nisu uspjele dokazati nikakve pozitivne efekte promjene sata, no utvrdile su negativne efekte na ljudsko zdravlje, poljoprivredu i sigurnost u prometu. Prednosti takve prakse su tek marginalne dok su negativne posljedice za zdravlje mnogo ozbiljnije nego što smo smatrali do sada.” – rekao je Škrlec.