Komisija poduzima mjere za jačanje globalnog vodstva EU-a u području čistih vozila

Komisija predlaže nove ciljeve za emisije CO2 iz novih osobnih vozila i kombija u EU-u kako bi se ubrzao prijelaz na vozila s niskom odnosno nultom razinom emisija.

Komisija je poduzela odlučujući korak za ispunjavanje obveza EU-a iz Pariškog sporazuma koje se odnose na smanjenje domaćih emisija CO2 za najmanje 40% do 2030. godine. Istovremeno s međunarodnom konferencijom o klimi koja se održava u Bonnu Komisija pokazuje kako EU vodi vlastitim primjerom. Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker u svom govoru o stanju Unije u rujnu navodi: “Želim da Europa bude predvodnik borbe protiv klimatskih promjena. Prošle smo godine ratifikacijom Pariškog sporazuma ovdje, u ovom Parlamentu, utvrdili globalna pravila igre. Uslijed gubitka ambicije Sjedinjenih Američkih Država Europa se mora pobrinuti da naš planet opet postane sjajno mjesto za život. On je baština cijelog čovječanstva.”

Sa stupanjem na snagu Pariškog sporazuma međunarodna zajednica obvezala se na razvoj prema modernom gospodarstvu s niskim emisijama ugljika, a automobilska industrija prolazi kroz korjenite promjene. EU mora iskoristiti tu priliku i postati globalni predvodnik, imajući u vidu da i druge zemlje, primjerice Sjedinjene Države i Kina, vrlo brzo napreduju u tom području. Jedan je primjer pad prodaje novih osobnih vozila u EU-u u odnosu na globalnu prodaju s udjela od 34% prije financijske krize (2008./2009.) na 20% danas. Kako bismo zadržali udio na tržištu i ubrzali prelazak na vozila s niskom i nultom razinom emisija, Komisija danas predlaže nove ciljeve za emisije CO2 iz novih osobnih vozila i kombija, koji će se primjenjivati od 2025. odnosno 2030. godine.

Paketom se jasno usmjerava prema ostvarivanju obveza EU-a preuzetih u skladu s Pariškim sporazumom i stimulira inovacije u nove tehnologije i poslovne modele te učinkovitiju upotrebu svih oblika prijevoza robe. Ovi će prijedlozi biti potpomognuti ciljanim financijskim instrumentima kako bi se osiguralo brzo uvođenje takvih vozila. Ciljevi smanjenja emisija CO2 koje Komisija predlaže proizlaze iz temeljite analize i kontakata sa širokim krugom dionika, od nevladinih organizacija do industrije. Prosječne emisije COza nove automobile i kombije morat će 2030. biti 30% niže nego 2021.

Zeleni/ESS: Europska komisija propustila pokazati veće ambicije u pogledu klimatskih promjena

Umjesto obvezne kvote za električna vozila, Komisija predlaže sustav poticaja koji proizvođačima omogućuje prodavati vozila s većom emisijom CO2 ako prodaju više od 15% električnih vozila do 2025. godine i više od 30% do 2030. godine. Klub zastupnika Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu smatra kako predloženi ciljevi nisu dovoljno uvjerljivi.

“Trebamo vidjeti mnogo veću ambiciju ako želimo zaštititi naš okoliš i osigurati dugoročnu budućnost europske automobilske industrije. Ambiciozni sporazum sada bi gurao europsku automobilsku industriju u 21. stoljeće i doveo nas do pola puta udjela transportnog sektora u postizanju klimatskih ciljeva iz Pariškog sporazuma o klimi. Nedostatne mjere koje je predložila Komisija ostavit će zemlje članice suočene s nižim stupnjem izazova te je propuštena velika prilika za ostvarenjem značajnih socijalnih koristi i cjenovne učinkovitosti. Ciljevi Europske komisije za smanjenje emisije CO2 jednostavno nisu vjerodostojni. Samo kako bismo zadovoljili naše zakone o klimatskim promjenama, oni bi trebali biti barem udvostručeni. Pokazati toliko malo ambicije za klimatske promjene u trenutku kada su u tijeku pregovori na konferenciji COP23 u Bonnu ozbiljno potkopava vjerodostojnost Europske unije. Prijedlozi vezani za vozilima s nultom emisijom vrlo su slabi i riskiraju postati praznina za potkopavanje ciljeva smanjenja emisije CO2. Komisija će morati učiniti puno više ukoliko želi potaknuti inovacije i hitno isporučiti potrebu za prebacivanjem na električna vozila. Mnogi lobisti njemačke automobilske industrije bit će sretni s ovim prijedlogom Komisije. Moraju shvatiti kako će njihova nedjelotvornost i politička slabost, koja ih i dalje zabavlja, dugoročno prouzročiti veću štetu.” – rekao je zastupnik Zelenih/ESS-a Bas Eickhout.

Paket za čistu mobilnost uključuje sljedeće dokumente:

– nove standarde emisija CO2, kako bismo potakli proizvođače na uvođenje inovacija i zadovoljavanje potreba tržišta za vozilima s niskom razinom emisija. Prijedlog uključuje i ciljeve za 2025. i 2030. Ciljevima za 2025. potaknut ćemo ulaganja već sada, a krajnjim ciljevima, onima za 2030., osiguravamo stabilnost i smjer za održavanje tih ulaganja. Tako se potiče prijelaz s automobila s konvencionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem na čišća vozila.

– Direktivu o čistim vozilima, kojom će se promicati rješenja za čistu mobilnost u javnim natječajima te stoga zamjetno potaknuti potražnja za čistom mobilnošću i daljnja primjena rješenja za postizanje tog cilja.

– akcijski plan i niz mogućnosti za ulaganje u uspostavu transeuropske infrastrukture za alternativna goriva. Cilj je povećati ambicioznost nacionalnih planova, ulaganja i prodaju.

– reviziju Direktive o kombiniranom prijevozu, čime se promiče kombinirana uporaba različitih vrsta prijevoza za robu (npr. kamiona i vlakova), koja će olakšati da poduzeća dobivaju poticaje te stimulira kombinirano korištenje kamionskog, željezničkog i brodskog prijevoza robe.

– Direktivu o uslugama autobusnog prijevoza kako bi se poticala ponuda usluga autobusnog prijevoza u međugradskom prometu širom Europe te ponudile alternative korištenju osobnih automobila, čime će se dodatno pridonijeti smanjivanju prometnih zagušenja i emisija iz prijevoza. Na taj će se način ponuditi dodatna, bolja kvaliteta i jeftinije mogućnosti prijevoza, posebno za osobe s malim primanjima.

– inicijativu za baterije, koja je od strateške važnosti za integriranu industrijsku politiku EU-a i za omogućavanje da buduća vozila i druga prometna rješenja budu razvijena i proizvedena u EU-a.

Ovaj je paket dio šireg političkog konteksta usmjerenog na jačanje europske industrije i njezine konkurentnosti. Kako je najavljeno u Obnovljenoj strategiji industrijske politike EU-a, koja je predstavljena u rujnu 2017., cilj je Komisije pomoći našoj industriji da zadrži vodstvo odnosno postane svjetski predvodnik u inovacijama, digitalizaciji i dekarbonizaciji.

Današnji je paket drugi paket za mobilnost koji Komisija ove godine predstavlja. Paket „Europa u pokretu” predstavljen je u svibnju 2017. Uključivao je širok raspon inicijativa s ciljem postizanja veće sigurnosti prometa, poticanja “pametne” naplate za korištenje cesta, smanjivanja emisija CO2, zagađenja zraka i zakrčenja prometa, smanjivanja birokratskog opterećenja za poduzeća, suzbijanja nezakonitog zapošljavanja te osiguravanja primjerenih uvjeta za radnike, uključujući odgovarajuće trajanje odmora.

S potpisivanjem Pariškog sporazuma čovječanstvo se obvezalo na razvoj prema gospodarstvu s niskim emisijama ugljika. Niz zemalja sada uvodi politike za olakšavanje tranzicije prema čišćem gospodarstvu. Komisija je u ožujku 2016. iznijela Komunikaciju o provedbi preuzetih obveza iz Pariškog sporazuma, a u lipnju 2016. Europsku strategiju za mobilnost s niskom razinom emisija.

U strategiji za mobilnost s niskom razinom emisija iznesene su konkretne mjere koje treba poduzeti kako bi Europa ostala konkurentna i mogla zadovoljiti stalni porast potreba za mobilnošću ljudi i robe. Strategija za mobilnost s niskom razinom emisija pridonosi ciljevima energetske unije; u njoj se jasno iznose načela prema kojima se države članice trebaju pripremiti za budućnost, vodeći računa o pravednosti. Današnji su prijedlozi najnoviji koraci za ostvarivanje tih načela i njihovo pretvaranje u konkretno djelovanje.

Više informacija:

MEMO: Poticanje čiste mobilnosti: Pitanja i odgovori o inicijativama kojima se čuva planet, jača položaj potrošača i štite industrija i radnici

Glavna uprava za mobilnost i promet: Paket za čistu mobilnost, uključujući dokumente koje je donijela Komisija

Prioriteti Europske komisije: Energetska unija i klima

Glavna uprava za klimatsku politiku: Prijedlog ciljeva emisija CO2 za vozila i kombije nakon 2020.

Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća: Industrijska politika

Informativni članak: Poticanje čiste mobilnosti: Zaštita planeta

Informativni članak: Poticanje čiste mobilnosti: Europa koja brani svoju industriju i radnike

Informativni članak: Poticanje čiste mobilnosti: Za naše ljude, planet i europsku industriju

Informativni članak: Poticanje čiste mobilnosti: Europa koja jača prava svojih građana