Konferencija o potpori EU-a hrvatskom željezničkom sustavu

U utorak 5. lipnja 2018. u Zagrebu održava se konferencija “Potpora Europske unije za razvoj željezničkog prometa u Hrvatskoj: trenutne mogućnosti i buduće perspektive”, na kojoj će dvadesetak domaćih i stranih željezničkih stručnjaka kroz tri panela govoriti o prilikama za povlačenjem novca iz EU fondova, interoperabilnosti te istraživanjima i inovacijama. Jedan od suorganizatora konferencije je Savez za željeznicu.

Godina 2018. odlučujuća je godina, tijekom koje će europske institucije raspravljati o proračunskim kapacitetima Europske unije nakon 2020., o tzv. višegodišnjem proračunskom razdoblju od 2021. do 2027. Ove će rasprave odrediti financijski okvir i budući oblik europskih programa koji podupiru ulaganja u transport  putem Instrumenta za povezivanje (CEF) i Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), odnosno podupiranje istraživanja i inovacija u željezničkom sektoru kroz okvirni program Obzor nakon 2020.

Vodeći se tom idejom, zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec i UNIFE – Udruženje europske željezničke industrije, u suradnji s Hrvatskim saborom i Savezom za željeznicu, organiziraju konferenciju na visokoj razini pod naslovom “Potpora Europske unije za razvoj željezničkog prometa u Hrvatskoj: trenutne mogućnosti i buduće perspektive”, koja će se održati u utorak, 5. lipnja 2018. od 9 do 16 sati u dvorani Ivana Mažuranića u Hrvatskom  saboru.

Cilj konferencije je informiranje hrvatskih dionika o programima i politikama Europske unije, ključnima za razvoj željezničkog prometa u Hrvatskoj. Zahvaljujući sudjelovanju brojnih predstavnika Europske komisije, Europske investicijske banke (EIB), Europske agencije za željeznice (ERA) i tehnološke inicijative Shift2Rail, sudionici će kroz raspravu na tri okrugla stola imati priliku informirati se o tome kako iskoristiti raspoložive europske programe i saznati o mogućnostima razvoja tih programa nakon 2020. godine.

Prvi okrugli stol bavit će se prilikama za privlačenje EU investicija za željezničke projekte u Hrvatskoj, usmjerene na infrastrukturu, signalizaciju (implementacija Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom – ERTMS-a) i željeznička vozila. Predstavnici Europske komisije govorit će o budućnosti Instrumenta za povezivanje (CEF) i Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a predstavnici Europske investicijske banke (EIB) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) o tome na koji način oni mogu poduprijeti željezničke projekte u zemlji.

Drugi okrugli stol usmjeren je na interoperabilnost željezničkog sustava, ključnu temu za osiguravanje najbolje moguće povezanosti Hrvatske sa susjednim zemljama. Predstavnici Europske komisije i Europske agencije za željeznice (ERA) objasnit će tehnički stup 4. željezničkog paketa, a koordinator za Europski sustav upravljanja željezničkim prometom objasnit će sljedeće korake za implementaciju ERTMS-a u EU i u regiji.

Treći okrugli stol omogućit će bolje razumijevanje istraživačkih i inovacijskih prilika za dionike u Hrvatskoj. Predstavnici Europske komisije i tehnološke inicijative Shift2Rail zajednički će predstaviti europski program za istraživanje i inovacije u željezničkom sektoru Shift2Rail i prilike koje pruža kroz svoje godišnje otvorene pozive.

Na konferenciji će sudjelovati i predstavnici Vlade RH, Hrvatskog sabora, željezničkih infrastrukturnih i prijevozničkih tvrtki te željezničke industrije.