Model cirkularne ekonomije za izlaz iz gospodarske krize

Zastupnik ORaH-a Davor Škrlec danas je bio supredsjedatelj Europskog foruma za proizvodnju u Europskom parlamentu. Tema Foruma bila je kako novi model cirkularne ekonomije može pomoći proizvodnji te na koji način učinkovito koristiti resurse unutar postojeće industrijske politike.

Postojeći linearni model ekonomije je neučinkovit i neodrživ jer vodi ka iscrpljivanju ograničenih resursa i gomilanju otpada. Za održavanje dugoročne kompetitivnosti europske, a i time i hrvatske industrije na globalnom tržištu, ključno je smanjiti potrošnju energije i uvoz resursa kao najutjecajnijih elemenata u troškovima proizvodnje i cijeni konačnih proizvoda.

“Upravo zato, model cirkularne ekonomije kao okosnica pametnog, održivog i zelenog rasta, temelje polaže u eko-inovacije i napredne tehnologije. Kroz novi zakonodavni paket cirkularne ekonomije potaknut će se inovacije u recikliranju materijala, primjena eko-dizajna u svrhu produženja životnog vijeka proizvoda, mogućnosti jednostavne prenamjene proizvoda po isteku životnog vijeka i smanjenje potrošnje energije u recikliranju istih. To je jamstvo kontinuiteta uspješne politike koja već čini Europsku uniju predvodnicom u održivom razvoju.”  – objasnio je zastupnik Škrlec.

U cilju očuvanja prirodnih resursa, bioraznolikosti i stvaranju konkurentnog gospodarstva nije dovoljno samo promijeniti paradigmu dosadašnjeg gospodarenja otpadom, nego i promijeniti načine razmišljanja pojedinaca te potaknuti gospodarstvo na razvoj novih, održivih poslovnih modela.  Drugim riječima, oponašajući prirodu, cirkularni model podrazumijeva industriju i životne navike koji otpad tretiraju kao resurs za ponovnu upotrebu.

“ORaH se u Hrvatskoj zalaže za primjenu cirkularne ekonomije. Nužno je razviti učinkovit sustav primarnog razvrstavanja otpada kako bi što prije smanjili njegovo zbrinjavanje na odlagalištima i uklonili potrebu izgradnje spalionica. Također, važno je spomenuti i nematerijalne koristi kao što su utjecaj na zdravlje, zaštitu okoliša i prirode. Sve zajedno doprinosi otvaranju novih radnih mjesta na lokalnoj razini, održivom gospodarstvu i u konačnici kvalitetnijem životu građana.” – zaključuje Škrlec.