Nacionalni parlamenti odlučivat će o trgovinskom sporazumu s Kanadom (CETA)

Europska komisija je 5. srpnja Vijeću EU-a službeno predložila potpisivanje i sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Kanade pod nazivom Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum ili CETA.

Komisija je odlučila predložiti CETA-u kao “mješoviti” sporazum jer želi ubrzati proces i omogućiti potpisivanje sporazuma tijekom sljedećeg sastanka na vrhu između Europske unije i Kanade u listopadu. Kao član Izaslanstva za odnose s Kanadom Europskog parlamenta zastupnik Davor Škrlec pozdravio je odluku Komisije da se CETA ipak prije stupanja na snagu uputi nacionalnim parlamentima na ratifikaciju.

“Budući da se radi o trgovinskom sporazumu koji može imati veliki utjecaj na europsko gospodarstvo i građane, tretiranje CETA-e kao “mješovitog sporazuma” jedina je ispravna odluka. Brexit je očito utjecao na promjenu mišljenja Komisije koja ovom odlukom pridaje veću ulogu nacionalnim parlamentima i volji građana država članica u suodlučivanju o tako važnim pitanjima. To je velika pobjeda Zelenih, a i civilnog društva koje se otpočetka snažno zalagalo za transparentnost u pregovorima i poštivanje visokih standarda demokracije. Vjerujem kako će Komisija primijeniti iste kriterije i u slučaju sklapanja Transatlantskog trgovinskog i investicijskog sporazuma (TTIP) sa SAD-om.” – rekao je Škrlec.

Davor Škrlec s delegacijom Europskog parlamenta u službenom posjetu Kanadi

Sporazum će u potpunosti stupiti na snagu nakon što ga sklope EU, na temelju odluke Vijeća i uz suglasnost Europskog parlamenta, te sve države članice nakon provedbe odgovarajućeg nacionalnog postupka ratifikacije. CETA-om se od prvog dana ukidaju gotovo sve carine, što će europskim poduzećima omogućiti da uštede stotine milijuna eura godišnje i istodobno donijeti izravne koristi europskim potrošačima u vidu smanjenja cijena i većeg izbora proizvoda uvezenih iz Kanade.

Nadalje, potaknut će se trgovina uslugama, omogućiti pristup novom tržištu te olakšati ulazak na tržište europskim pružateljima usluga u područjima u kojima poduzeća iz EU-a prednjače u svijetu, od pomorskih, telekomunikacijskih i inženjerskih usluga do usluga u području okoliša i računovodstvenih usluga. Pružateljima usluga olakšat će se putovanje između EU-a i Kanade radi boljeg povezivanja s korisnicima. Olakšat će se i priznavanje stručnih kvalifikacija za regulirane profesije (arhitekti, računovođe, inženjeri) i tako stvoriti nove prilike za stručnjake u tim sektorima. Poduzećima iz EU-a omogućit će se da sudjeluju u kanadskim javnim natječajima na svim razinama vlasti (saveznoj, pokrajinskoj i lokalnoj) u raznim područjima od IT sektora do cestovnog i željezničkog prometa.

Osim što će omogućiti smanjenje carina, CETA će pridonijeti smanjenju troškova europskih poduzeća, osobito onih manjih, zahvaljujući sustavu uzajamnog priznavanja tzv. potvrda o ocjenjivanju sukladnosti za čitav niz proizvoda od električnih uređaja do igračaka. Primjerice, za dobivanje certifikata važećeg u Kanadi, poduzeće iz EU koje želi izvesti igračke svoj će proizvod morati testirati samo jednom, u Europi, čime će uštedjeti vrijeme i novac. Kanada se isto tako obvezala da će slijediti pristup EU-a te sve javne natječaje objavljivati na istom web-mjestu. Na taj će način zainteresirana poduzeća iz EU-a moći lakše doći do potrebnih informacija o javnim natječajima u Kanadi. Zahvaljujući CETA-i kanadska poduzeća i poduzeća iz EU-a moći će se natjecati pod uistinu ravnopravnim uvjetima.

CETA sadržava i stroga pravila o zaštiti radničkih prava i okoliša. Obje su se strane obvezale da u nijednom trenutku neće ugroziti visoke standarde EU-a zbog komercijalnih interesa, već da će zajednički raditi na poticanju drugih zemalja diljem svijeta, posebno onih u razvoju, da povise svoje standarde.