Od dječje radosti do globalne održivosti!

Način na koji se djeci u vrtićima može približiti zaštita okoliša je postavljanje interaktivnih kanti za smeće u grupe. Naime, kante bi bile prilagođene dječjoj veličini, dakle dovoljno malene da svako dijete može u nju baciti smeće.

Kante bi putem senzora mogle realizirati da djeca bacaju smeće te im pri bacanju reći ”hvala” ili namignuti. Osim senzora, može postojati i klip u kantama koji bi se dodirom pomicao te putem mehanizma pokretao interaktivnu kantu da se nasmije ili namigne djetetu. Na primjer, pri ubacivanju plastične boce u kantu, dodirne se klip i to rezultira osmijehom na kanti, a time i na dječjem licu. Kako bi se djeca odmah učila o zaštiti okoliša, u grupama bi postojala tri kante i to u zelenoj, žutoj i plavoj, baš kao što je i u ”odraslom” svijetu. Na taj način djeci bi se od malih nogu ukorijenile osnovne norme održivog ponašanja te bi se od njih kao buduće generacije moglo očekivati bolje i odgovornije ponašanje u prirodi. Da bih kante bile što edukativnijeg karaktera, osim što su u bojama uobičajenih kanti, dječje kante bile bi u obliku životinja.

Naš predložak dječjih kanti bio bi u obliku zaštićenih i ugroženih životinja u Hrvatskoj. Plavu kanticu držala bi sredozemna medvjedica, zelena kanta predviđena je za mrkog (ličkog) medvjeda te žuta za vjevericu.

kantice

Na svakoj kantici napisan je mali tekst o pojedinoj vrsti sa završnom rečenicom: “Ne zaboravimo čuvati prirodu svaki dan!” koja upućuje mlade ljude da brinu o prirodi svakodnevno te ih se na taj način upućuje kolika je važnost čuvanja prirode. Ako bi djeca svakodnevno bacala smeće u interaktivne kantice ujedno i čitala tekst na njihovoj poleđini (dječje grupe koje već znaju čitati), u njihove malene živote ukorijenila bi se rečenica svakodnevnog očuvanja prirode te u takvoj situaciji možemo očekivati bolji odnos od budućih naraštaja o prirodi. Edukativni tekstovi o zaštićenim životinjama nalaze se na poleđini kante s poučnim završetkom.

 Članovi tima:
Katarina Pavlović
Martina Saulović
Klara Vojvodić

Povratak na kategoriju KREATIVNOST