Poboljšanje prakse potrošačkog kreditiranja: transparentne informacije potrošačima i odgovorno kreditiranje

Predstavnici nadležnih institucija, potrošačkih udruga, zastupnika u Europskom parlamentu i banaka složili su se da ključ za bolju kreditnu praksu leži u pružanju jasnih i transparentnih informacija potrošačima, osvješćivanju potrošača o kreditnim pravima i povezanim uvjetima kredita te odgovornom kreditiranju od strane banaka.

Na danas održanom okruglom stolu “Budućnost potrošačkih kredita – kako poboljšati kreditnu praksu” sudionici su raspravljali kako se u Hrvatskoj u praksi primjenjuju EU prava potrošača po pitanju kredita. Složili su se da je EU direktiva o potrošačkom kreditiranju uspješno implementirana u Hrvatskoj, no kako ipak postoji prostor za napredak.

Predstavnica Europske komisije, Maria Lissowska iz Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača je ovom prigodom izjavila: “Krediti imaju sve važniju ulogu u životima potrošača. Istovremeno, danas je vidljivije nego ikad prije da financijske odluke koje donose potrošači mogu imati dalekosežne posljedice. Također, potrošači se sve teže nose s povećanom kompleksnošću kreditnih ponuda. Stoga je važno da potrošači traže više ponuda od različitih pružatelja kredita te da donose informirane odluke kako bi bili sigurni da će odabrati kredit koji će u najvećoj mjeri odgovarati njihovim potrebama.”

Ana Pisačić iz Hrvatske narodne banke istaknula je edukaciju potrošača kao najvažniji dio za razumijevanje kreditnih ponuda te je napomenula kako kredit podrazumijeva i prava i obveze obiju uključenih strana.

Vlado Biljarski iz Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, rekao je kako temeljem iskustva u radu s potrošačima, smatra da dio odgovornosti s jedne strane leži u potrošačima koji su nedovoljno informiran, a s druge strane u bankama koje su nefleksibilne prema izvanrednim situacijama u kojima se potrošači mogu naći.

Dražen Božić, direktor sektora maloprodaje OTP banke je naveo kako OTP banka radi na  edukaciji zaposlenika kako bi bili u stanju informirati potrošače o kreditima na jednostavan ali detaljan način te da netransparentni krediti nisu štetni samo za potrošače, nego i za samu banku.

Davor Škrlec, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu istaknuo je kako je dužnost države da radi na unaprjeđenju financijske pismenosti građana. Ivana Ravlić Ivanović, načelnica sektora za financijski sustav Ministarstva financija je odgovorila da ministarstvo već priprema takav projekt. Prvi korak u njegovoj implementaciji je istraživanje o financijskoj pismenosti Hrvata, što će biti provedeno u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga.

Ovaj okrugli stol je organiziran u sklopu informativne kampanje Europske komisije “Potrošači, upoznajte svoja prava!”. Pružio je konstruktivan dijalog o primjeni potrošačkih prava po pitanju kredita između svih ključnih dionika – Europske komisije, Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija, predstavnika Europskog parlamenta i potrošačkih udruga. Većina vodećih banaka na hrvatskom tržištu odlučila je ne sudjelovati u ovoj raspravi na temu prava potrošača po pitanju kredita, osim OTP banke koja je jedina prihvatila poziv.

Sve relevantne informacije o pravima potrošača po pitanju kredita kao i o ostalim potrošačkim temama mogu se pronaći na službenoj web stranici informativne kampanje Europske komisije Potrošači, upoznajte svoja prava!, kao i na Facebook stranici kampanje.