Prvo ljeto besplatnog roaminga: Europljani vide koristi od novih pravila

Prvo ljeto besplatnog roaminga pokazuje da su Europljani svjesni novih pravila i da su počeli mijenjati svoje navike pri putovanjima u inozemstvo unutar EU-a.

Prema danas objavljenom istraživanju Flash Eurobarometra velika većina Europljana prepoznaje koristi od roaminga bez dodatnih naknada. Zahvaljujući novim pravilima EU-a o roamingu, koja su na snazi od 15. lipnja 2017., potrošači na putovanjima u inozemstvo unutar EU-a svoje mobilne telefone mogu koristiti bez plaćanja dodatne naknade, isto kao da su kod kuće. Rezultati istraživanja pokazuju da je 71 % Europljana svjesno da su naknade za roaming ukinute, a 72 % njih misli da će oni sami ili netko koga poznaju imati koristi od toga. Postotak onih koji su svjesni novih pravila još je veći među građanima koji su nakon 15. lipnja putovali, i iznosi 86 %.

Istraživanje Flash Eurobarometra o roamingu provedeno je krajem kolovoza, nakon glavnog razdoblja godišnjih odmora. Rezultati pokazuju da su ovog ljeta, prvog ljeta bez dodatnih naknada za roaming za građane koji putuju po EU-u, ljudi počeli mijenjati način upotrebe mobilnog telefona u inozemstvu:

– udio onih koji su upotrebljavali podatkovni promet u roamingu jednako često kao i kod kuće udvostručio se među onima koji su putovali nakon 15. lipnja 2017. (31 %) u usporedbi s onima koji su putovali u mjesecima prije toga (15 %);

– postotak onih koji nisu upotrebljavali podatkovni promet na putovanjima u inozemstvo nakon 15. lipnja 2017. prepolovio se (21 %) u usporedbi s mjesecima prije tog datuma (42 %).

– ograničena upotreba mobilnog telefona u inozemstvu općenito je u padu, a postotak građana koji na putovanju u inozemstvu isključuju mobilni telefon (12 %) smanjio se u usporedbi s razdobljem prije 15. lipnja (20 %).

– međutim, 60 % ispitanika i nakon 15. lipnja 2017. ograničava upotrebu mobilnog telefona na putovanju u drugu zemlju unutar EU-a u usporedbi s upotrebom u matičnoj zemlji.

Utjecaj ukidanja naknada za roaming na upotrebu mobilnih telefona na putovanjima u inozemstvo potvrđen je i u usporedbi sa istraživanjem Eurobarometra iz 2014., koje je pokazalo još restriktivnije obrasce upotrebe roaminga nego u mjesecima prije lipnja 2017.

Mobilni operateri već vide promjene u ponašanju putnika u svojim mrežama. Nekoliko operatera prijavilo je znatno povećanje podatkovnog prometa zahvaljujući prometu koji ostvaruju putnici, a promet je ovog ljeta u usporedbi s ljetom 2016. bio nekoliko puta veći (3 do 6 puta, u nekim slučajevima čak i više). Iako je dio tog povećanja odraz općeg porasta podatkovnog prometa na domaćem tržištu u odnosu na prethodnu godinu, znatan dio može se pripisati novim pravilima o roamingu. Porast korištenja poziva u roamingu, iako nije toliko izražen, također je znatan. Kao odgovor na to, mobilni operateri u turističkim regijama poduzimaju važna ulaganja u svoje mreže kako bi iskoristili priliku koja se pruža zahvaljujući povećanoj potražnji za mobilnim uslugama za vrijeme putovanja.