Škrlec postao jedini hrvatski zastupnik u Odboru za industriju, istraživanje i energiju

Zastupnik Zelenih/ESS-a Davor Škrlec postao je članom Odbora za industriju, istraživanje i energiju Europskog parlamenta. Radi se o najutjecajnijem Odboru koji suodlučuje i donosi zakonodavne akte u području europske industrijske i energetske politike, istraživanja i digitalizacije. Odbor za industriju, istraživanje i energiju (ITRE) broji 67 članova od kojih do sada niti jedan nije bio iz Hrvatske pa će ovim putem zastupnik Škrlec imati najbolji uvid u kojem smjeru se kreće europska energetska politika i kako na vrijeme Hrvatska može iskoristiti svoje potencijale i prilagoditi se novim izazovima.

„U procesu stvaranja Europske energetske unije i jedinstvenog digitalnog tržišta, Odbor za industriju, istraživanje i energiju ima presudnu riječ kada je u pitanju donošenje novih zakonodavnih paketa. Budući da se u Hrvatskoj vodi rasprava o novoj energetskoj strategiji, smatrao sam važnim uključiti se u kreiranje europskog zakonskog okvira i smjernica koje će utjecati i na Hrvatsku. Čini mi se da Hrvatska još uvijek luta oko toga kako bi trebala izgledati njena energetska politika pa ću kroz rad u Odboru moći pružiti savjet i točnu informaciju u kojem smjeru ide europska energetska i klimatska politika te kako se Hrvatska prema svojim raspoloživim potencijalima može najbolje prilagoditi, ne stvarajući pritom prepreke pojedinim tehnologijama ili čak putem krivih statističkih podataka onemogućavati razvoj obnovljivih izvora energije.“ – izjavio je Škrlec.