Sudjelovanje na 3. konferenciji o komunalnom gospodarstvu u Bruxellesu

Ciljevi konferencije bili su upoznavanje s najnovijim informacijama, europskim regulativama i zaključcima s COP22: Kružna ekonomija, Europski fondovi, gospodarenje otpadom i vodnim gospodarstvom.

U Bruxellesu je održana konferencija na temu ˝Investicije, kružna ekonomija i utjecaj klimatske regulative iz paketa COP22˝. Organizator konferencije je časopis Komunal, a domaćin u Europskom parlamentu je hrvatska zastupnica Ivana Maletić, koja je održala jedno od glavnih predavanja te istaknula da je potrebno osigurati pomoć oko provedbi direktiva iz područja zaštita okoliša kako bi se dosegnuli standardi EU direktiva, postoji problem na području JLS, potrebno definirati najbolja rješenja u području gospodarenja otpadom i vodnom gospodarstvu.

Nicholas Hanley, Head of Unit, Unit on International regional and Biletaral relations DG Environment, naveo je da je potrebno poboljšati stanje okoliša,  pregovorima u prolongiranju tranzicijskog perioda provedbe transponiranih direktiva u nacionalnu legislativu kako bi se postigli ciljevi direktiva. Provedba direktiva iz područja zaštite okoliša zahtjeva osigurana financijska sredstva te vremenski period za njihovu realizaciju projekata, vrlo su stroga pravila u području infrastrukture u sektoru zaštite okoliša. Implementacija direktiva zahtjeva educirane administrativne kapacitete kako bi se mogli provesti instrumenti koje je razvila i uspostavila EU.

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec je održao izlaganje na temu Inovacije i kreativnost u središtu kružne ekonomije i ciljevi COP22 te naglasio da je danas doneseno 6 direktiva iz područja zaštite okoliša. Usvojene direktive će omogućiti održivo gospodarenje, detaljnije definicije o komunalnom gospodarstvu, također se očekuje jasnija i bolja situacija kada se te direktive budu transponirale u nacionalno zakonodavstvo, primjenom koncepta kružne ekonomije,  sortiranjem otpada, dobit će se sekundarna sirovina, stvorit će se nova radna mjesta, osigurana je financijska konstrukcija kao i vremenski period za njihovu provedbu. Na konferenciji je govorila i Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Ruža Tomašić, predstavnik stalnog predstavništva RH pri EU, Goran Štefanić, veleposlanik, Mladen Iličković, novinar HRT, kao i niz drugih predavača,  službeni predstavnici europskih institucija, stručni konzultanti iz područja gospodarenja otpadom i vodnog gospodarstva, međunarodni stručnjaci, sektorskih udruga, lobističkih ureda, predstavnici komunalnih tvrtki i dr.

Na konferenciji je bilo nazočno 90 sudionika iz Hrvatske kao i regije, Ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode sudjelovali su Nataša Radojčić, zamjenica pročelnice za zaštitu okoliša i prirode i Zlatko Gelemanović, viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i prirode. Od JLS bio je nazočan Ivica Klem, načelnik Općine Nijemci.