Trashcan

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa. Osnovna pretpostavka glasi: “Otpad nije smeće”.

Kako je sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj relativno novi pojam, mnogi poslodavci susreću se s problemima prilikom odvajanja, a kasnije i odvoza odvojenog otpada s lokacije svojih poduzeća. Sa druge strane, poduzeća koja se bave sakupljanjem, obradom i zbrinjavanjem otpada susreću se s nizom problema “na terenu”, posebno u pogledu kapaciteta, rokova odvoza, financijskih isplata odvezenog otpada i drugo.

trashcan3

Potrebno je na što jeftiniji, brži i jednostavniji način povezati proizvođača otpada i skupljača otpada te im u isto vrijeme omogućiti što jednostavniju komunikaciju i snalaženje u propisima vezanim uz održivi razvoj i gospodarenje otpadom. Mobilna aplikacija TrashCan bi u kratkom roku omogućila rješavanje svih ranije navedenih problema, a daljnji razvoj aplikacije bi vrlo jednostavno i brzo omogućio širenje poslovanja skupljaču otpada na privatna kućanstva čime bi se u potpunosti zatvorio krug održivog gospodarenja otpadom.

 Članovi tima:
Robert Čirko
Dino Pleić
Pavao Babić

Povratak na kategoriju INOVACIJA