U analizi uzoraka ljudske kose utvrđena prisutnost pesticida

Pesticidi su sveprisutni u našem okruženju, uključujući naše domove i našu hranu. Nakon provođenja testova o prisutnosti glifosata u mokraći, ekolozi u Europskom parlamentu pokreću kampanju o onečišćenju pesticidima. Pri tome su koristili nezavisni institut koji je proveo kapilarne testove za 30 pesticida koji su prijavljeni kao endokrini disruptori.

U periodu od srpnja do listopada 2018. prikupljeno je 148 uzoraka kose u šest država članica: Njemačkoj, Danskoj, Ujedinjenoj Kraljevini (Walesu), Italiji, Francuskoj i Belgiji. Uzorci su analizirani na prisutnost jednog ili više od jednog pesticida iz baze od 30 pesticida (insekticida, fungicida i herbicida).

Laboratorij je otkrio prisutnost jednog ili više pesticida, iz navedene baze 30 pesticida, u čak dvije trećine uzoraka. Najviše su izloženi djeca i adolescenti (10-20 godina) gdje je u čak 73,7% uzoraka ove dobne skupine pronađen barem jedan od 30 pesticida. Svi otkriveni pesticidi spadaju u endokrine disruptore  (sukladno klasifikaciji EU-a, US EPA i Pesticide Action Network).

“Budući da smo u ovoj fazi uspjeli istražiti samo 148 uzoraka, uključujući 25 u Francuskoj, ovi početni rezultati pokazuju kako zabranjeni pesticidi ostaju u našem okolišu. Ovakvi rezultati su još više zabrinjavajući jer se radi o dokazanim endokrinim disruptorima ili se sumnja da se radi o endokrinim disruptorima, a Europskoj komisiji nije prioritet osigurati zaštitu populacije. Komisijina nova strategija o endokrinim distruktorima ne daje odgovore na specifične zdravstvene opasnosti tih supstanci koji ne odgovaraju pravilima linearnog doziranja za konvencionalne otrovne tvari.

Drugi zaključak našeg istraživanja je da naša izloženost pesticidima nije isključivo putem hrane. U Francuskoj, fipronil, koji spada u zabranjene pesticide, dozvoljen je u preparatima i ovratnicima protiv buha i krpelja koji se koriste kod zaštite kućnih ljubimaca. Stoga ne čudi da analiza pokazuje da se često nalaze u kosi. Kontaminacija se također javlja kroz tretmane za zaštitu drveta kao što je insekticid permethrin. Postoje mnogi izvori izloženosti. Zagađenje našeg okoliša stoga nadilazi jednostavni okvir našeg tanjura. Ova globalna kontaminacija pokazuje da još uvijek ima previše rupa u našim propisima. Što je još gore, nedosljednost propisa (ista tvar može biti zabranjena prema uredbi o pesticidima, ali dopuštena pod uredbom o uporabi biocidnih proizvoda) ide na štetu građana. Potrebna je potpuna revizija zakonodavstva, kao i sveobuhvatna zabrana supstanci endokrinih disruptora” – poručuje Klub zastupnika Zelenih/ESS-a.

Izvor: Greens/EFA