U sjeni napada u Bruxellesu zastupnici u Europskom parlamentu izglasali inicijativu o rezoluciji protiv glifosata

Europska komisija ne smije bez ikakvih ograničenja, kao što je predložila, odobriti korištenje herbicida glifosata na još 15 godina u Europskoj uniji, odluka je većine zastupnika u Europskom parlamentu koji su 22. ožujka na sjednici Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane glasovali u korist rezolucije protiv daljnje uporabe glifosata. Kao član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec glasovao je protiv prijedloga Komisije za produženje autorizacije glifosata na 15 godina.

“Odbor je donio odluku koja se prvenstveno temelji na sveprisutnoj zabrinutosti o mogućem kancerogenom učinku glifosata i njegovom utjecaju na čovjekov endokrini sustav. Dok postoji i najmanja sumnja u njegovu štetnu upotrebu, Europska komisija bi morala povući svoj prijedlog o daljnjoj autorizaciji glifosata. Potrebno je napraviti neovisne studije o djelovanju te supstance jer se pokazalo da su studije koje je objavila Europska agencija za sigurnost hrane financirane od strane samih proizvođača.” – poručuje Škrlec.

U tekstu rezolucije navedeno je osam zahtjeva od kojih je posebno važan onaj dio koji se odnosi na kršenje pravila predostrožnosti kao temeljnog principa bilo kakve autorizacije u Europskoj uniji. Naime, grupacija Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu već je u svojoj kampanji protiv glifosata upozoravala kako bi Komisija u slučaju autorizacije glifosata trebala primijeniti načelo predostrožnosti i sve dok se ne utvrdi njegova sigurna uporaba, on ne bi smio biti odobren za daljnje korištenje u Europskoj uniji.

Prijedlog rezolucije bit će stavljen na glasovanje na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta od 11.-14. travnja u Strasbourgu. Sredinom svibnja održat će se novi sastanak Pododbora za fitosanitarnu politiku Stalnog Odbora za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu na kojem će države članice glasovati o prihvaćanju ili odbijanju prijedloga Komisije o daljnjoj upotrebi glifosata.