Ured zastupnika Škrleca otvorio natječaj za stažiranje u Bruxellesu

Ured zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca (Zeleni/ESS) raspisuje natječaj za stažiste koji žele steći radno iskustvo i upoznati način funkcioniranja europskih institucija i politika, a ujedno doprinijeti zastupanju ciljeva održivog razvoja.

NATJEČAJ

za stažistice i stažiste

u Uredu zastupnika u Europskom parlamentu u Bruxellesu

u razdoblju između siječnja i srpnja 2018. godine


1. Opći uvjeti natječaja

a. lokacija radnog mjesta: Bruxelles, Belgija
b. trajanje stažiranja: 2 mjeseca
c. stipendija: sukladna prosječnoj stipendiji u institucijama EU-a
d. radno vrijeme: 40 sati na tjedan, uz određenu fleksibilnost sukladno kalendaru Europskog parlamenta.

2. Opis zaduženja

Posao stažistice/stažista obuhvaća sljedeće aktivnosti:

a. provoditi istraživanje za zastupnika u Europskom parlamentu, uključujući istraživanja u područjima pojedinih politika, pozadinska istraživanja za pojedine događaje i sastavljanje brifinga za plenarne sjednice;
b. suradnja sa akreditiranim asistentima zastupnika Škrleca i kluba zastupnika Zelenih/ESS-a;
c. suradnja s uredima u Hrvatskoj, uključujući podršku lokalnim asistentima pri organizaciji događaja i informiranju javnosti putem web stranica, društvenih mreža i bloga;
d. izrada redovnih izvješća o radu i aktivnostima zastupnika u EU parlamentu;
e. priprema tekstova i članaka za mjesečnik Zeleni list.

3. Uvjeti

a. Opći uvjeti

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju uvjete utvrđene u tekstu natječaja. Kandidati moraju potvrditi da ispunjavaju sve opće i posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju kako su definirani u tekstu natječaja te na zahtjev moraju dostaviti potrebne dokaze koji su sastavni dio potpune prijavne dokumentacije.

Kandidatkinja/kandidat mora dokazati sljedeće uvjete:

  1. mora biti državljanin države članice Europske unije;
  2. mora uživati sva građanska prava.

Kao dokaz da ima traženo državljanstvo kandidat/kandidatkinja prilaže presliku putovnice, osobne iskaznice ili drugog službenog dokumenta na kojem je navedeno državljanstvo te koji mora biti važeći na posljednji dan roka za podnošenje prijave. Ostalu dokumentaciju kandidatkinja/kandidat nije obvezan dati na uvid nego potpisivanjem prijave časno izjavljuje da ispunjava te uvjete.

b. Specifični uvjeti

i. Stručna sprema

Kandidatkinja/kandidat mora imati status studentice/studenta visokoobrazovne ustanove bilo kojeg usmjerenja ili mora imati tek završenu preddiplomsku ili diplomsku razinu studija (do 2 godine) te biti bez stručnog iskustva. Diplome studija izvan EU-a moraju biti priznate od strane službenog tijela jedne od država članica EU-a. Ako su pohađali tehničko ili stručno osposobljavanje ili specijalizaciju, kandidati moraju navesti je li to bio redovit, ili izvanredan studij, koje je predmete obuhvaćao i koliko je trajao.

ii. Znanje stranih jezika

Kandidatkinje/kandidati moraju imati razinu znanja hrvatskog jezika C2.

Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika kao prvog službenog jezika, a znanje  drugog službenog jezika: francuskog/njemačkog/španjolskog/itd. je dodatna vrijednost.

iii. Osobne kompetencije

Kandidatkinja/kandidat mora imati sljedeće kompetencije:

a. dobre organizacijske i administrativne vještine;
b. jasno i precizno izražavanje u pismu i govoru;
c. uspješno surađivanje s drugima u timu i na razini cijele organizacije;
d. u slučajevima velikog radnog pritiska održava visoku razinu učinkovitosti, usmjerenost na pronalaženje pozitivnih rješenja i prilagodba promjenama u radnom okruženju;
e. analitičke i istraživačke sposobnosti te preuzimanje osobne odgovornosti i inicijative za isporučivanje kvalitetnih rezultata u okviru zadanih radnih postupaka;
f. poznavanje rada na računalu, uključujući obradu teksta, tablične kalkulatore, osobne baze podataka, e-mail, društvene mreže;
g. poznavanje političkog okruženja i načina rada institucija u Hrvatskoj i EU;
h. razumijevanje politika Zelenih/ESS-a;
i. nije član ili aktivist političkih stranaka u Republici Hrvatskoj.

Za pravovaljanu prijavu potrebno je elektroničkim putem na e-mail adresu office-MEP@davor-skrlec.eu dostaviti sljedeće dokumente:

  • životopis u Europass formatu na hrvatskom jeziku
  • motivacijsko pismo (do 300 riječi) na hrvatskom jeziku
  • preporuku (nije uvjet)

Natječaj je otvoren do nedjelje, 24. rujna 2017. godine u 23:59 sati. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir. Kandidatkinje i kandidati koji zadovolje uvjete natječaja i budu odabrani za drugi, pisani dio natječaja, 9. listopada primit će obavijest o zadatku koji treba izvršiti putem e-maila. Nakon drugog kruga natječaja, kandidatkinje i kandidati izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Nakon završetka natječaja sve kandidatkinje i svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja s otvorenom mogućnošću za sudjelovanje u ostalim aktivnostima zastupnika u Europskom parlamentu.

Kontakt:

Tel.: +385 (0)1 233 8567

E-mail: office-MEP@davor-skrlec.eu