Uzgoj GMO-a u EU: Ne ovdje, ne nigdje!

Europska komisija predstavila je u srpnju prijedlog nacrta za obnovu autorizacije uzgoja Monsantovog genetski modificiranog sjemena kukuruza Mon810 te dodatnu autorizaciju za nova dva genetski modificirana sjemena kukuruza, Syngentin Bt11 i DuPontov TC1507. Riječ je o prvoj takvoj autorizaciji za odobrenje GMO kultivacija u Europskoj uniji u posljednjih 18 godina.

U narednim tjednima, Europska komisija dostavit će Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu tri nacrta propisa usmjerenih na obnovu odobrenja za uzgoj tri sorte GM kukuruza u Europskoj uniji. To su Monsantov kukuruz Mon810 (otporan na kukuruznog moljca), Syngentin kukuruz Bt11 (proizvodi bakteriju Bacillus thuringensis toksičnu za kukuruzni moljac i otporan je na grupe herbicida) i DuPontov kukuruz TC1507 (otporan na kukuruznog moljca i skupine herbicida). Sva tri koriste se za proizvodnju hrane za životinje.

“Na prijedlog Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a Europski parlament je na plenarnoj sjednici u listopadu izglasao tri prigovora za izdavanje odobrenja GMO proizvoda i sjemena koje Europska komisija planira odobriti do kraja ove godine za tržište Europske unije. Odgovornost je sada u rukama država članica da učine isto jer procjena rizika uzgoja spomenutih kultivacija koju je provela Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) nije cjelovita, a preporuke za upravljanje rizikom koje je iznijela Komisija nisu odgovarajuće.” – smatra zastupnik Davor Škrlec koji je ujedno i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane.

Stalni odbor za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu, sastavljen od stručnjaka iz država članica, može potvrditi ili blokirati prijedlog Europske komisije ukoliko postignu kvalificiranu većinu za vrijeme glasovanja. Iako je nacrt prijedloga Komisije trebao biti podnesen 16. studenog Stalnom odboru, sastanak je odgođen budući da Komisija želi biti sigurna kako ima podršku država članica za izglasavanje prijedloga. Rasprave u Odboru prije nekoliko godina u vezi kukuruza TC1507 i rizika koje ova GMO biljka predstavlja za okoliš, a posebno za pčele, bile su vrlo kontroverzne, što dovodi Komisiju da povuče nacrt svog odobrenja.

No, prošle godine, sa stupanjem takozvanog “opt-out” propisa, situacija se promijenila. To omogućuje pojedinim državama članica da zabrane uzgoj GMO biljki na svojem teritoriju, čak i ako je odobren na razini EU-a. 17 država članica koriste prvu “fazu” ovog novog postupka za zabranu GMO kukuruza na njihovom tlu, pozivajući se na opasnost za okoliš, lokalno gospodarstvo, odnosno organski uzgoj.

Osvrćući se na odluku Stalnog odbora, zastupnici Zelenih/ESS-a smatraju kako je “logika Komisije da se države članice koje su zabranile GMO na svom teritoriju neće protiviti odobrenju na razini EU-a, ali to je potpuno nelogično! Zašto bi države članice zauzele tako licemjeran pristup? Ako smatrate da GMO ne treba uzgajati, trebali bi biti sigurni da se ne uzgaja u cijeloj EU, to je tako jednostavno za shvatiti. Ekološki problemi se neće zaustaviti na granicama!”

“Nevladine organizacije suočavaju se s ogromnim poteškoćama u vršenju pritiska na nacionalnoj razini i zbog toga trebaju našu podršku i pomoć. Baš zbog toga što države članice mogu zabraniti kultivaciju na vlastitom tlu tzv. ‘opt-outom’, postoji zabrinutost kako neke od njih koje se obično protive GMO-u, posebice Francuska, Njemačka i Italija, mogu ovaj put na Stalnom odboru ostati suzdržane pri glasovanju što će ići u korist odobrenja uzgoja spomenuta tri GM sjemena kukuruza u EU. To bi bilo katastrofalno jer su ove kultivacije problematične za okoliš, a njihove posljedice neće se zaustaviti na granicama.” – kaže Škrlec.

Doista, zagađenje zraka i vode pesticidima koji se koriste s ovim GMO biljkama imat će utjecaja na susjedne zemlje. Baš kao što je zabrinjavajuća pojava teosinte, korova vezanog za kukuruz u Španjolskoj, koji je povezan s uzgojem GMO kukuruza Mon810. Ovo može dovesti do stvaranja vrlo otpornih korova koji sadrže Mon810 kao GMO osobinu. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) procijenila je da to ne bi bio problem jer će širenje teosinte spriječiti španjolske vlasti, ali samo u svijetu pustih želja. Način na koji je već proširen u posljednjih sedam godina je grozan. Teosinte je također nedavno viđen na jugu Francuske, stoga nema razloga očekivati da će se to širenje zaustaviti.

“Ako ne želimo da GMO biljke zagađuju naš okoliš, očito je da ne bi trebali prihvatiti da zagađuju naše susjede unutar EU-a ili afričke i južnoameričke zemlje također, samo zato da možemo hraniti naše domaće životinje s jeftinijim GMO kukuruzom”, smatraju Zeleni.

Izvor teksta: Greens/EFA