Veliki korak naprijed u borbi protiv otpornosti na antibiotike

Europski parlament je u četvrtak, 25. listopada usvojio planove za ograničavanje upotrebe antibiotika na farmama kako hrana ne bi sadržavala otporne bakterije. Prema ovom zakonodavnom paketu, sustavna preventivna upotreba antibiotika u hrani za životinje bit će zabranjena. To vrijedi i za uvoznu hranu za životinje. Upotreba antibiotika na cijelu skupinu životinja bit će dopuštena samo ako bolest dijagnosticira veterinar i samo u slučaju visokog rizika od kontaminacije krda.

Veterinarsko-medicinski proizvodi ni pod kojim okolnostima ne smiju služiti za poboljšanje performansi ili nadoknaditi lošu stočarsku praksu, stoji u novom zakonodavstvu. To bi ograničilo korištenje antimikrobnih lijekova kao preventivne mjere, u odsustvu kliničkih znakova infekcije (poznato kao profilaktička upotreba) kod pojedinačnih životinja, a ne grupa životinja. Lijekovi se mogu koristiti samo kada ih je potpuno opravdao veterinar u slučajevima gdje postoji visoki rizik od infekcije.

Metafilaktička upotreba (tj. tretiranje grupe životinja kada jedna pokazuju znakove infekcije) bi trebala biti posljednje sredstvo, a upotrebljava se samo kada veterinar dijagnosticira infekciju i propisuje antimikrobne lijekove.

Rezervirajte antibiotike za ljude

Kako bi se lakše uhvatili u koštac s otpornosti na antimikrobne lijekove, zakonodavstvo bi Europskoj komisiji omogućilo odabir antimikrobnih lijekova koji će biti rezervirani samo za liječenje ljudi.

Uvoz: pravila EU-a da se isključi korištenje antibiotika kao promotora rasta

Kao što su se zalagali zastupnici u Europskom parlamentu, tekst također nameće da će uvozna hrana morati ispunjavati standarde EU-a i da se antibiotici ne mogu koristiti za poboljšanje rasta životinja.

Inovacija

Kako bi se potaknulo istraživanje novih antimikrobnih lijekova, zakonodavstvo predviđa poticaje, uključujući dulje razdoblje zaštite tehničke dokumentacije o novim lijekovima i komercijalnu zaštitu inovativnih aktivnih tvari. Također, štiti značajna ulaganja u podatke generirane za poboljšanje postojećeg antimikrobnog proizvoda ili za zadržavanje istog na tržištu.

Hrana za životinje s dodanim lijekovima

Također, u odvojenom glasovanju zastupnici u Europskom parlamentu usvojili su nova pravila o odgovornim načinima proizvodnje, prodaje i korištenja hrane za životinje s dodanim lijekovima kako bi se borili protiv širenja antimikrobne otpornosti. Više informacija potražite ovdje.

Klub zastupnika Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu poručuje:

“Oduševljeni smo što je naša dugotrajna borba za doprinos poljoprivrednog sektora u pogledu otpornosti na antibiotike napokon bila uspješna. Otpornost na antibiotike predstavlja veliki rizik za zdravlje ljudi i životinja. Zabranom sistemskog preventivnog ‘hranjenja’ životinja antibioticima, možemo osigurati da lijekovi, koji su bitan alat moderne medicine, budu dostupni i učinkoviti kada ih zatrebamo.

Ograničenja uporabe antibiotika također će biti izazov prema modelu tvorničkog uzgoja u kojem životinje pate i nabijene su u užasnim i nezdravim uvjetima. Bez rutinskog korištenja antibiotika, poljoprivrednici će morati usvojiti bolje poljoprivredne prakse koja će poboljšati život životinja na farmama diljem EU-a. To je velika pobjeda za javno zdravlje i dobrobit životinja.”

Sljedeći koraci

Ova tri propisa, koja proizlaze iz pregovora između triju institucija EU-a (tzv. trijalog), trebalo bi usvojiti Vijeće EU-a do kraja ove godine, dok će isti stupiti na snagu najkasnije do 2022. godine.

Pozadina

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) nedavno je upozorio da bakterije kod ljudi, hrane i životinja i dalje pokazuju otpornost na najraširenije antimikrobne lijekove. Znanstvenici kažu da je otpornost na ciprofloksacin, antimikrobni lijek koji je kritično važan za liječenje ljudskih infekcija, vrlo visok u Campylobacteru, čime se smanjuju mogućnosti za učinkovito liječenje teških infekcija koje se prenose hranom. Bakterije salmonele koje su otporne na više lijekova i dalje se šire diljem Europe.