Vlada ne radi u javnom interesu građana Hrvatske – odluke o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika moraju se poništiti

Potaknut konstantnim dezinformacijama koje se plasiraju iz Agencije za ugljikovodike kako se cijeli postupak istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu provodi prema hrvatskim zakonima te napisima u medijima koji umanjuju mogući utjecaj istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na okoliš i gospodarstvo, zastupnik ORaH-a u Europskom parlamentu, Davor Škrlec, odlučio je reagirati i zaštititi javni interes svih građanki i građana Republike Hrvatske.

“Obveza je svih građanki i građana, kao i Vlade Republike Hrvatske poštivati Ustav Republike Hrvatske koji u svom članku 70. svakome jamči pravo na zdrav život i obvezuje državu da osigurava uvjete za zdrav okoliš. Po istom članku svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

U slučaju navedenog istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu, Agencija za ugljikovodike i Vlada Republike Hrvatske prekršile su Zakon o zaštiti okoliša, članak 55. i 56. jer su se sve aktivnosti uključujući istraživanje koje je proveo Spectrum mogle provesti tek nakon što Sabor usvoji na prijedlog Vlade, Strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Postupak donošenja Strategije obuhvaća savjetovanje s javnošću, stratešku procjenu utjecaja na okoliš, konzultacije s ostalim državama koje pripadaju morskoj podregiji Jadrana, utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa, i prevladavajućeg gospodarskog interesa za pojedina područja te donošenje svih Akcijskih programa koji slijede iz Strategije.” – rekao je zastupnik Škrlec.

Direktiva 2013/30/EU o sigurnosti priobalnih naftnih i plinskih djelatnosti, poziva na ispunjavanje svih uvjeta zaštite okoliša prema Direktivi 2008/56/EU, prema tome obvezu postojanja Strategije  upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te implementacijom svih mjera zaštite okoliša propisanih Akcijskim programima Strategije. Direktiva također obvezuje sve države članice koje imaju ili planiraju istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u svojim morskim regijama/podregijama, do 19. srpnja 2015. izvršiti potpunu implementaciju u zakone, uredbe i administrativne procedure.

“Postojeći Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN, broj 94/2013 i 14/2014) nije usklađen s Direktivom 2013/30/EU. Iz Agencije za ugljikovodike i Ministarstva gospodarstva tek je najavljeno donošenje Zakona o sigurnosti priobalnih naftnih i plinskih djelatnosti koji bi sukladno Direktivi trebao propisati administrativne procedure javnog nadmetanja i ishođenja dozvola za priobalne naftne i plinske djelatnosti. Vlada Republike Hrvatske time šalje jasnu poruku kako će novim zakonom retroaktivno legalizirati sve provedene administrativne procedure i svoje odluke što je sramota za izvršnu vlast koja bi trebala biti primjer svojim građankama i građanima.

Također, Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici 17. prosinca 2014. godine usvojila Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2015. godinu u kojem se ne nalazi niti izmjena postojećeg zakona niti donošenje novog zakona pa se iz toga može zaključiti da su Agencija za ugljikovodike i Ministarstvo gospodarstva u periodu između 17.12.2014. i 2.1.2015. tek otkrili da postoji Direktiva 2013/30/EU. Pošto Republika Hrvatska nije implementirala Direktivu 2013/30/EU u svoj pravni sustav, provedeni administrativni postupak javnog nadmetanja i dodijele dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu može se smatrati ništavnim i u suprotnosti s javnim interesom.” – napomenuo je zastupnik Škrlec.

Donošenje Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem je obveza Republike Hrvatske da izvrši prijenos Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) u pravni poredak Republike Hrvatske. Međutim, donošenje ove Strategije je u javnom interesu i jedini način kako se može osigurati održivi razvoj Republike Hrvatske na otocima i priobalnom dijelu hrvatskog Jadrana.

“Pozivam stoga Vladu Republike Hrvatske da poštuje Ustav, izradom Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem omogući građanima Hrvatske otvoreno i nepristrano izjašnjavanje o budućnosti hrvatskih otoka i priobalja te poništi dodijeljene dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Očekujem da ministar zaštite okoliša i prirode gosp. Zmajlović, ministar gospodarstva gosp. Vrdoljak i predsjednica Uprave Agencije za ugljikovodike gđa. Dorić konačno počnu raditi po zakonima Republike Hrvatske i u javnom interesu građanki i građana.” – zaključio je zastupnik Škrlec.

TABLICA. Redoslijed kojim je Vlada RH trebala poštivati proceduru i krenuti u postupak istraživanja i eksploatacije nafte u Jadranu