Vrijeme za hrvatsku plovidbu inovativnim vodama

Izvješće o emisijama ugljičnog dioksida iz pomorskog sektora usvojeno je jučer, 28. travnja, na plenarnoj sjednici u Strasbourgu. Pomorski promet predstavlja jedini sektor koji nije uključen u obveze smanjenja stakleničkih plinova na razini Europske unije.

Cilj navedene Uredbe je pružiti okvir za sustav za praćenje, izvještavanje i provjeru emisija CO2 i drugih plinova koje ispuštaju brodovi s masom većom od 5 000 bruto tona. Trenutni nedostatak praćenja i izvješćivanja onemogućava jasan i precizan pregled stanja emisija u pomorskom prometu kako bi se iste smanjile.

“Usvojenom Uredbom Komisija otvara nove mogućnosti u sektoru brodogradnje. Inovacije i eko-obnova postojećih brodova pružaju veliku priliku i hrvatskim brodogradilištima. Hrvatski brodograditelji moraju prepoznati potencijal nove europske potražnje kako bi inovativnim rješenjima stvorili dugoročno unosne poslove, a time i osigurali sigurna i kvalitetna radna mjesta.” – rekao je Škrlec.

Emisije stakleničkih plinova iz pomorskog prometa na razini Europske unije iznosi 4 posto ukupnih emisija. Zabrinjavajući je podatak kako emisije bilježe konstantan porast te je nužno ponuditi rješenja koja će dosegnuti visoke standarde učinkovitosti. Zahvaljujući ovom okviru očekuje se smanjenje emisija od 2 posto i smanjenje troškova od 1,2 milijarde eura do 2030. zbog smanjenja potrošnje goriva.

“Veliki broj hrvatske putničke i trgovačke flote brodova zahvatit će novouspostavljeni okvir mjerenja. Trajekti poput Marka Pola i Petra Hektorovića pokazat će se stoga kao neučinkoviti u pogledu potrošnje goriva i emisija stakleničkih plinova. Uspjeh hrvatske brodogradnje bila bi primjena uspješnih zelenih inovacija u spomenutim vrstama brodova. Hrvatska ima dugu tradiciju brodogradnje, ali i snažnu orijentiranost ka novim suvremenim rješenjima. Za bolju budućnost Europe moramo zaploviti hrvatskim inovativnim vodama.” – zaključio je Škrlec.