Za spalionice i MBO postrojenja nema više financiranja iz EU fondova

Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec uputio je prioritetno pitanje Europskoj komisiji koja novim zakonodavnim paketom kružne ekonomije planira ograničiti financiranje iz europskih fondova za spalionice i MBO postrojenja (postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada) samo na izvanredne slučajeve. Postavljeni ciljevi Komisije u smjeru promjene paradigme i cjelokupne javne politike upravljanja otpadom suprotni su daljnjem financiranju spalionica i MBO postrojenja zbog čega zastupnik Škrlec izražava zabrinutost i traži jasan plan za dosljedno uvođenje načela kružne ekonomije.

“Od Komisije tražim odgovor na pitanje kako će se ugraditi, odnosno, uskladiti principi kružne ekonomije, poput biorazgradivog otpada i kritičnih sirovina, u postojeće partnerske sporazume i operativne programe u kohezijskoj politici, te hoće li i na koji način Komisija utjecati na promjenu planova gospodarenja otpadom država članica u kojima se MBO postrojenja i spalionice navode kao strateški projekti.“ – priopćio je Škrlec.

Nameće se također i pitanje kako će Komisija reagirati prema postojećim projektima za izgradnju navedenih postrojenja koji su već u tijeku aplikacije ili izgradnji sa sredstvima Europske unije.

“Dodatni problem predstavlja zastarjela Strategija gospodarenja otpadom u Hrvatskoj iz 2005. godine i mora se hitno pokrenuti njezina revizija, pogotovo jer od te Strategije nije gotovo ništa realizirano, a svim dosadašnjim planovima gospodarenja otpadom nije stvorena mogućnost ostvarenja ciljeva.” – dodao je Škrlec.

Zastupnik Škrlec odmah će po zaprimanju službenog odgovora Komisije obavijestiti javnost i nastaviti inzistirati na dosljednom uvođenju načela kružne ekonomije, koja posebno u slučaju Hrvatske može biti pokretač gospodarstva i novog zapošljavanja.