Zastupnici Odbora za okoliš usvojili Europsku strategiju za plastiku u kružnom gospodarstvu

Plastika ima široku upotrebu u našem svakodnevnom životu zbog svoje niske cijene i širokog raspona praktičnih primjena. Međutim, plastika, a posebno plastika za jednokratnu upotrebu, često je proizvedena, iskorištena i odbačena na način koji ne uspijeva uhvatiti ekonomske prednosti kružnog pristupa i kao takva postaje štetna za okoliš. Utjecaj plastika uzrokuje sve veću zabrinutost javnosti i postoji hitna potreba za rješavanjem tih problema.

U siječnju 2018. godine Komisija je usvojila Komunikaciju o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu, predstavivši aktivnosti na razini EU-a kako bi promijenila način oblikovanja, proizvodnje, korištenja i recikliranja plastičnih proizvoda. Između ostalog, predlaže se da do 2030. godine sva plastična ambalaža treba biti reciklirana i da se uvedu mjere za smanjenje utjecaja jednokratne plastike.

Prijedlog izvješća na Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta (ENVI) pozdravlja Komunikaciju kao korak prema gospodarenju plastikom na održiv način što pridonosi prijelazu EU-a na kružno gospodarstvo. Izvješće je strukturirano u pet odjeljaka: rješavanje potrebe prelaska iz dizajna za recikliranje na dizajn za ponovnu uporabu koji je u skladu s kružnim gospodarstvom, postavljanje istinskog jedinstvenog tržišta za recikliranu plastiku, sprječavanje generiranja plastičnog otpada, inovacije i globalne akcije. Konačno glasovanje o izvješću usvojenom na Odboru ENVI bit će u rujnu na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.

Izvor: Europski parlament