Zastupnici Zelenih/ESS-a pred Europskim sudom suprotstavljaju se Monsantu, Cheminovoj i EFSA-i

Transparentnost po pitanju glifosata.

Pred Europskim sudom (ECJ) održat će se javno saslušanje vezano za slučaj koji su pokrenuli četiri zastupnika Zelenih/ESS-a protiv Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) zbog odbijanja zahtjeva o (javnoj) objavi studija o utjecaju glifosata na ljudsko zdravlje. EFSA se pred sudom našla zajedno s Monsantom i Cheminovom, čiji će odvjetnici također biti prisutni na saslušanju u Luxembourgu koje će se odviti 13. rujna i bit će otvoreno za sve zainteresirane strane.

Spomenute studije provedene na miševima i štakorima od strane kompanija poput Monsanta i Cheminove predočene su EFSA-i kao dio procesa reautorizacije glifosata – proces koji je privukao za vrijeme svog trajanja mnoge kritike te koji je sada predmet detaljne istrage. Istragu provodi poseban odbor koji je Parlament uspostavio kako bi ispravno procijenio slabosti sustava odobravanja te predložio konkretne reforme.

Jedan od glavnih problema sa sustavom odobravanja je taj da uopće ne postoji sukob interesa u činjenici da su one kompanije, kojima je glavni interes prodaja svojih proizvoda, ujedno i tijela koja provode znanstvene studije koje će dokazati da su njihovi proizvodi sigurni. Ukoliko navedene studije nisu nikada objavljene, ili na bilo koji drugi način predočene javnosti, ni na jedan način ne možemo biti sigurni da je znanstvena strana tih studija ispravna. To je ukratko cijela priča “Zeleni protiv Monsanta i Cheminove” sudskog slučaja.

Upotreba glifosata je toliko široka da se njegovi tragovi mogu naći u našem vinu, pivu, hrani, te čak u našoj mokraći. Nedavno je kalifornijski sud u SAD-u naložio Monsantu isplatu od 289 milijuna američkih dolara vrtlaru koji je obolio od karcinoma, zvanog non-Hodgkinov limfom, koji je rezultat njegove upotrebe proizvoda na bazi glifosata u poslu.

U tijeku je i sličan sudski slučaj pokrenut u SAD-u od strane tisuće poljoprivrednika koji optužuju Monsanto zbog njihovog RoundUp proizvoda, herbicida za tretiranje korova na bazi glifosata koji im je prouzrokovao rak. Javnost je bila šokirana objavljenim dokumentima kroz navedeni slučaj, sada poznatima pod nazivom #MonsantoPapers. Otkriće navedenih dokumenata je pokazalo kako je Monsanto pokušao manipulirati raznim faktorima provođene studije kako bi doveo do odobravanja svog proizvoda, uključujući i pisanje “izmišljenih priča“, a potom uvjeravanje akademika kako bi potpisali na njih svoja imena pod autorstvo.

Klub zastupnika Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu smatra kako bi znanstvene studije koje se koriste za procjenu učinka pesticida trebale uvijek biti javne kao stvar principa. No, EFSA, Monsanto i Cheminova se očito s tim ne slažu. Oni tvrde da bi komercijalni interesi kompanija bili narušeni ukoliko bi se takve studije objavljivale; dodatno tvrde da nema tog javnog interesa koji bi mogao nadjačati tu štetu – ukratko, njihovo je mišljenje i tvrdnja da su komercijalni interesi važniji od prava javnosti da zna o (zdravstvenim) utjecajima glifosata.

Također tvrde da se studije o glifosatu ne mogu klasificirati kao “emisije u okoliš“, jer je doza korištena u studijama “nerealna”.  Ovaj argument koriste jer bi ih međunarodno i europsko pravo o pristupu na informacije o okolišu prisilile na objavu studije, čak i nauštrb komercijalnog interesa. Smatramo da je glifosat po svojoj prirodi emisija u okoliš te da se stoga studije koje se koriste kao dio regulatornog postupka za odobravanje tvari na tržištu također trebaju uzimati u obzir kao okolišna informacija.

Ukoliko ne možete biti u Luxembourgu, pratite Facebook live u četvrtak, 13. rujna, u 17 sati.

Izvor teksta: Greens/EFA