Subvencioniranje fosilnih goriva nije rješenje, potrebna je pravedna porezna reforma za sve poduzetnike

Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec uputio je pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture, Olegu Butkoviću, ministru zaštite okoliša i energetike, Tomislavu Ćoriću, te ministru financija Zdravku Mariću, zabrinut odlukom Vlade RH o uvođenju povrata dijela trošarina na dizelsko gorivo koje se koristi kod komercijalnog prijevoza roba kamionima određene nosivosti, najavljene kao dio Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021.

Hrvatska kao članica Europske unije, ali i kao potpisnica Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama kojeg je Sabor ratificirao 2017. godine, preuzela je obveze smanjenja stakleničkih plinova do 2030. godine za 7% u odnosu na razine iz 2005. godine, a povrat dijela trošarina na dizelsko gorivo može jedino ugroziti ispunjenje navedenih nacionalnih ciljeva. Posljednji izvještaj Međunarodnog panela za klimatske promjene (IPCC) od 8. listopada potvrđuje stajalište da je predloženi povrat dijela trošarina na dizelsko gorivo u suprotnosti s mjerama koje bi Hrvatska trebala poduzeti kao potpisnica Pariškog sporazuma.

“Kada sagledamo količinu emitiranih emisija po sektorima, Hrvatska najlošije stoji u sektoru prometa na koji otpada 32,8% svih emitiranih emisija, od čega se čak 96,3% odnosi na cestovni promet. Uvođenje povrata trošarina rezultirat će povećanjem stope emisija sektora cestovnog prometa koja se mjeri količinom točenog goriva na našim crpkama, jer će i strani prijevoznici zasigurno koristiti tu pogodnost. Zaustavljanje trenda registriranja hrvatskih prijevoznika u drugim državama članica Europske unije ne može se postići parcijalnim mjerama poput povrata dijela trošarine na dizelsko gorivo, već treba razmisliti o sustavnom i pravednom poreznom rasterećenju svih poduzetnika, uključujući i ove u sektoru prijevoza.” – rekao je Škrlec.

Budući da ovakva praksa postoji i u drugim državama članicama, zastupnik Škrlec uputio je pisano pitanje Europskoj komisiji kada namjerava promijeniti Direktivu 2003/96/EZ koja dopušta povrat trošarina na dizelsko gorivo korišteno u komercijalne svrhe, kako bi ispunila obveze preuzete Pariškim sporazumom te uskladila navedenu direktivu s klimatskim i energetskim politikama EU-a. Umjesto spomenutih subvencija na fosilna goriva, zastupnik Škrlec pozdravlja napore da se povećaju ulaganja u željezničku infrastrukturu kroz sufinanciranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

“U odnosu na cestovni promet, promet željeznicom je sigurniji, čišći i jeftiniji, a preduvjet za iskorištavanje njegovog punog potencijala je moderna željeznička infrastruktura. S obzirom na to da bi mjera povrata dijela trošarina na dizelsko gorivo određenim skupinama kamiona smanjila kalkuliranu cijenu prijevoza, sve više roba će biti transportirano na taj način, što je u suprotnosti sa zalaganjem Republike Hrvatske o jačanju uloge željezničkog prometa.” – zaključuje Škrlec.